Uudised / Rahvatervise Akadeemia täiendkoolitused selle aasta sügisel

Rahvatervise Akadeemia täiendkoolitused selle aasta sügisel

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 19. September 2022

Rahvatervise Akadeemias korraldatakse sel sügisel mitmesuguseid koolitusi terviseteemadel.

Maksa ja sapiteede haigused ning toitumine (Rahvatervise Akadeemia)

 • Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
 • Toimumisaeg: 06.10.2022 kell 15.00–17.30
 • Korraldaja: Rahvatervise Akadeemia
 • Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid

Koolitus annab ülevaate sagedasematest maksa ja sapiteede haigustest, etioloogiast ja patofüsioloogiast. Seejärel tuuakse välja käsitletavate haiguste mõju inimese toitumuslikule seisundile ning keskendutakse toitumisteraapia alasele hindamisele ja sekkumisele.

 • Maht: 3 akadeemilist tundi
 • Hind KM-ga: 42 €
 • Koolitaja: Maarja Lember, kliiniline toitumisterapeut

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • omab ülevaadet sagedasemate maksa ja sapiteede haiguste etioloogiast ja patofüsioloogiast;
 • teab käsitletavate haiguste mõju toitumuslikule seisundile;
 • annab haigusspetsiifilisi toitumissoovitusi.

Lisainfo ja registreerumine

Küsimusmõtlemine nõustamistöös (Rahvatervise Akadeemia)

 • Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
 • Toimumisaeg: 12.10.2022 kell 10.00–17.30
 • Korraldaja: Rahvatervise Akadeemia
 • Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, imetamisnõustajad ja teised inimestega töötavad spetsialistid.

Heade küsimuste küsimise oskus tuleb kasuks nii igapäevases suhtluses, läbirääkimistel kui ka nõustamistöös. Nõustamisel on õiged küsimused eriti väärtuslikud, kuna lihtne arutelu või veenmine ei tekita patsiendis tihtipeale sellist sisemist motivatsiooni, mis aitaks tal oma eesmärkideni või probleemi sobiva lahenduseni jõuda.

 • Maht: 8 akadeemilist tundi
 • Hind KM-ga: 99 €
 • Koolitaja: Viive Einfeldt

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • arutleb küsimusmõtlemise mõju üle kliendi arenguprotsessi suunamisel;
 • kavandab eesmärgipäraste küsimuste kasutamist oma nõustajategevuses;
 • eristab „arvustaja“ ja „õppija“ küsimusi;
 • demonstreerib õpitu rakendamist praktilises tegevuses/rühmatöös.

Lisainfo ja registreerumine

Toidu sensoorne analüüs (Rahvatervise Akadeemia)

 • Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
 • Toimumisaeg:  29. oktoobril kell 10.00–15.45 ja 19. novembril kell 14.15–17.30
 • Korraldaja: Rahvatervise Akadeemia
 • Sihtgrupp: Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, toidutehnoloogid ja -spetsialistid, toiduainete tootjad ja töötlejad, kokad, tervisehuvilised.

Koolitus annab teadmise, kuidas tunnetada toitu, kasutades selleks kõiki oma meeli – maitsmine, nägemine, haistmine, kompimine ja kuulmine ning kuidas teevad erinevad meeled toidu maitsmisel koostööd. Lisaks teoreetilistele teadmistele toidu meeleorganitega tajutavatest ehk organoleptilistest omadustest, tehakse koolituse käigus mitmeid praktilisi katseid, mis võimaldavad saadud teadmised kohe oma tunnetuste põhjal läbi proovida.

 • Maht: 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 10 akadeemilist tundi
 • Hind KM-ga: 126 €
 • Koolitaja: Rain Kuldjärv, koolitaja ja teadur (TFTAK) ning Sirli Rosenvald, tootearenduse ja sensoorika suunajuht (TFTAK)

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • saab aru toidu sensoorse tunnetamise põhiprintsiipidest;
 • mõistab toidu sensoorse analüüsi protsessi;
 • saab aru toidu multisensoorsest tunnetusest;
 • teab, kuidas rakendada multisensoorseid seoseid toidu tootmisel ja/või valmistamisel;
 • kasutab korrektseid sensoorika termineid ja tunneb sõnavara;
 • kirjeldab toodete omadusi.

Lisainfo ja registreerumine

Alaseljavalu: sümptomitest põhjusteni (Rahvatervise Akadeemia)

 • Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia, Väike-Paala 1, Tallinn
 • Toimumisaeg: 5.11.2022 kell 10.00–17.30
 • Korraldaja: Rahvatervise Akadeemia
 • Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, treenerid, massöörid, teised tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid ja tervisehuvilised.

Koolitusel antakse ülevaade lülisamba nimme-ristluu anatoomiast, et läbi selle luua seoseid alaseljavalu sümptomite ning võimalike põhjuste vahel. Koolitusel osaleja oskab edaspidi omandatud teadmisi kasutada alaseljavalu ennetamiseks ja leevendamiseks.

 • Maht: 8 akadeemilist tundi
 • Hind KM-ga: 99 €
 • Koolitaja: Ege Johanson, füsioterapeut

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • tunneb lülisamba nimme-ristluu anatoomilisi struktuure;
 • oskab omandatud teadmisi kasutada alaseljavalu ennetamiseks ja leevendamiseks;
 • oskab arvestada inimese kui tervikliku organismi funktsionaalsete ja ealiste muutustega ning sooliste iseärasustega;
 • oskab luua seoseid alaseljavalu sümptomite ja võimalike põhjuste vahel.

Lisainfo ja registreerumine