Uudised / Esmakordselt toimub vabariiklik olümpiaad inimeseõpetuses

Esmakordselt toimub vabariiklik olümpiaad inimeseõpetuses

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 29. September 2011

Reedel, 30. septembril kell 12.00 – 15.30 toimub Tallinnas Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42) inimeseõpetuse olümpiaadi vabariiklik voor. Olümpiaadi avab sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Kohapeal tuleb lahendada ülesandeid nii individuaalselt kui grupitööna. Õpilased panevad oma teadmised proovile näiteks tervisliku toitumise, esmaabi, kehalise aktiivsuse, murdeea muutuste ja probleemide eduka lahendamise kohta. Olümpiaad põhineb 2010/2011 õppeaastal kehtinud riiklikul õppekaval.

Vabariiklikust voorust võtavad osa 144 õpilast 5., 6. ja 7. klassidest üle Eesti, kelle tulemused osutusid piirkonnavoorus kõige paremateks. Piirkonnavoor toimus veebipõhiselt käesoleva aasta aprillis ja sellel osales 1003 õpilast.

Inimeseõpetus on alates 1996. aastast riiklikus õppekavas eraldiseisev õppeaine kõikides kooliastmetes. Inimeseõpetuse üldeesmärk on toetada õpilase kujunemist sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks. Vabariiklik olümpiaad annab põhikooli õpilastele võimaluse võrrelda enda teadmisi ja oskusi inimeseõpetuses. Olümpiaadi korraldamisega edendatakse väga erinevate üldpädevuste, nagu väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus- ja sotsiaalne pädevus õpetamist üldhariduskoolides ning tunnustatakse tublimaid õpilasi ja õpetajaid.

Aineolümpiaadi korraldab Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Inimeseõpetuse olümpiaadi toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Inimeseõpetuse Ühing (IÜ) on mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab inimeseõpetuse õpetajaid ja arendajaid. IÜ igapäevane töö tähendab infovahetust, koostööd haridusorganisatsioonidega, õppematerjalide loomist ja kaasalöömist õppekavaarenduses. IÜ loodi 2003. aastal ning tänaseks on sellel liikmeid üle Eesti ligi 80.

Lisainfot olümpiaadi kohta leiab Inimeseõpetuse Ühingu kodulehelt 

 

Kontakt:

  • Margit Kagadze
  • Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse esinaine
  • tel: 534 74 137
  • inimese.opetus@mail.ee