Uudised / Tervemad ja paremini toime tulevad linna- ja vallakodanikud: ennetus ja sotsiaaltöö

Sel suvel valmis omavalitsusjuhtidele ja volikogude liikmetele koostatud infomaterjal „Tervemad ja paremini toime tulevad linna- ja vallakodanikud: ennetus ja sotsiaaltöö”.

Elanike tervist toetavaid valikuid saab kujundada paljude valdkondade koostöös. See algab tervist väärtustavast mõtteviisist, igapäevasest keskkonnast ja lähiümbrusest. Hoiakute kujundamisel on tähtis just kohaliku elu juhtide eeskuju ja eestvedamine.Tervise Arengu Instituudi ja koostööpartnerite koostöös valmis teejuhis, mis pakub ülevaate linna- ja vallaelanike heaolu edendamise võimalustest, et kavandada vajalikke samme.