Uudised / Personaalmeditsiini septembrikuu uudiskiri keskendub polügeense riskiskoori temaati...

Tervise Arengu Instituudi personaalmeditsiini värskes uudiskirjas:

  • Teadusartikli refereering „Polügeense riskiskoori analüüsimise ja raporteerimise arendamine“ annab ülevaate ulatuslikul uurimistööl põhinevast raamistikust, mille kasutamine saab olla abiks PRS-ide kasutusele võtmisel kliinilises töös. Refereeringu aluseks olevat artiklit kommenteerib uudiskirjas dr Sander Pajusalu, kes selgitab, missugused on olnud meditsiinis PRS-ide kasutusele võtmist takistavad asjaolud ning millele tuleks tulevikus tähelepanu pöörata.
  • Teadusartikli refereering Polügeensete riskiskooride kasud, ohud ja puudujäägid käsitleb laiemalt PRS-ide kasutegureid, aga ka ohukohti ning teisi praktilisi aspekte, mida PRS-ide arendamisel ja kasutamisel silmas peab pidama – seda ka tulemuste tõlgendamisel ning patsiendile edastamisel.

Loe uudiskirja artikleid ja liitu ka uudiskirja tellijatega.

Head lugemist!