Uudised / Ajakirja Sotsiaaltöö juubelikonverentsil kõneldi rohesotsiaaltööst ja sotsiaalvaldk...

Ajakirja kolleegiumi liikmed, autorid, lugejad ja koostööpartnerid kogunesid 14. septembril Tallinna, et tähistada 25 aasta täitumist Eesti sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialaajakirja väljaandmise algusest.

19 0

Juubeliüritust saab järele vaadata osade kaupa Tervise Arengu Instituudi YouTube'i kanalist.

Konverentsi peaettekande tegi Stirlingi ülikooli (Suurbritannia) sotsiaaltöö professor ning rahvusvahelise katastroofide ja humanitaarabi õppekava juht Lena Dominelli, kes tutvustas rohelise sotsiaaltöö põhimõtteid ja pani osalejaid mõtlema sotsiaaltöötajate rollile kliimamuutuse ning keskkonna halvenemise ajal.

Tartu ülikooli sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor Judit Strömpl tõi ettekannet kommenteerides välja, et kliimamuutusest põhjustatud probleeme on Eesti sotsiaaltöös senini vähe teadvustatud ja praegu on selleks õige aeg. Tegeleme füüsilise keskkonna, aga ka inimsuhetega. Sotsiaaltöötaja ülesanne on aidata inimestel muutuda vastutustundlikeks ja teha häid valikuid.

Norra teadus- ja tehnoloogiaülikooli sotsiaaltöö professori Riina Kiige sõnul on Norras juba saanud tavaks arvestada riigi ja kohaliku tasandi kõigi otsuste juures säästva arengu eesmärke. Pandeemia näitas, et oleme globaalsed ehk vägagi üksteisega seotud. Sotsiaaltöötajatena peame olema kannatlikud ja leidma õiged kanalid ning kogukonnad, et innustada inimesi muutusi ellu viima.

TAI arendusjuht ja sotsiaaltöö uurija Airi Mitendorf illustreeris keskkonnahoidliku tegutsemise keerukust näitega maahooldekodus elavatest eakatest. Nad pidasid kahe viimase aasta kuumale suvele vastu vaid kliimaseadmete abil jahutatud ruumides, nende külastamiseks kasutavad pereliikmed isiklikku sõidukit. Sotsiaaltöötaja ülesanne on näha tervikut ja ühendada kogukondi ka siis, kui individualistlik kultuur seda ei toeta.

Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja Valter Parve kutsus üles ennetama inimvara raiskamist, vähendades riske laste ja noorte elus. Marju Medar Tallinna ülikoolist tegi aga ettepaneku uuesti üle vaadata rahvusvaheline sotsiaaltöö definitsioon, et see kajastaks interdistsiplinaarsust ja aina tähtsamaks muutuvat keskkonnamõõdet.

Konverents jätkus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) podcast’i Sotsiaalhääling uue episoodi avaliku salvestusega. Vestlust teemal „Mida on tööõnneks vaja – tööalane tugi sotsiaaltöötajatele“ juhtis ESTA juhatuse liige Kelli Ilisson, kaasa mõtlesid ajakirja kolleegiumi liige ja sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik Meeli Tuubel ning ajakirja toimetaja Kairiin Nuudi.

Sünnipäevaürituse põhjalikku kokkuvõtet ja pilte saab vaadata ajakirja Sotsiaaltöö veebist.