Uudised / Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse saamiseks taotluste esitamise tähtaeg o...

Elanikkonna tervise ja heaolu tõstmise eest seisev erialaorganisatsioon Eesti Toitumisnõustajate Ühendus avalikustas toitumisnõustajate ning -terapeutide kutsepädevuse hindamise kriteeriumid ning ajakava.

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse aseesimees Victoria Palusaar kinnitas, et igale eksamile tulijale tagatakse info kättesaadavus ja pakutakse igakülgset abi ning vajaduse korral toetust ettevalmistava koolituse ning infotunni näol. Kõiki toitumisnõustajaid ja -terapeute kutsutakse üles kutset taotlema, et tagada ühesugune teenuse kvaliteet kogu riigis ning suurendada elanikkonna usaldust erialade ja valdkonna vastu.

ETNÜ võtab avaldusi vastu 1. detsembrini 2022 ning praktiline osa eksamist esitatakse hiljemalt 27. jaanuariks 2023. Toitumisnõustajatele antava kutse kehtivusajaks on 3 ning -terapeutidele 5 aastat, kutse andmise protsess on mitmekülgne ja põhjalik ning toimub üks kord aastas.

Infotund kutse taotlejatele ja taastõendajatele toimub 2.11.2022 kell 15.00.

Asjakohane teave taotlemise ja taastõendamise korralduse, tingimuste, infotunni ja tasude kohta on kättesaadav kodulehel.

ETNÜ on 2015. aastal loodud eriala organisatsioon, mis ühendab ja esindab toitumisnõustajaid, kes on läbinud nõutavad koolitused või omavad kutset. ETNÜ on vastavalt Tervishoiu Kutsenõukogu poolt kinnitatud korrale aastatel 2020 kuni 2025 toitumisnõustajatele ja toitumisterapeutidele kutset andev organisatsioon (kutse andja).

Lisainfo: Victoria Palusaar, Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse aseesimees
kutse@toitumisnoustajad.ee

Täiendav informatsioon kutsesüsteemi kohta:
www.kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus