Uudised / Valmis programmi „Selge“ tutvustav infomaterjal perearstidele ja pereõdedele

Eneseabiprogramm „Selge“ on abistav tööriist perearstile, kes märkab oma patsiendi puhul alkoholi liigtarvitamist. See tõenduspõhine ja põhjalik programm juhendab ja toetab kasutajat ise. Piisab sellest, kui suunata patsient programmi kasutama ja motiveerida teda seda läbima. Eneseabiprogramm aitab vähendada alkoholitarvitamist ja hoida vaimset tervist.

„Selge“ on suunatud inimestele, kes AUDIT-testi skoori järgi tarvitavad alkoholi ohustaval tasemel (AUDIT-testi skoor suurem või võrdne 8). Sageli viitavad sellele ka tervisenäitajad või vaimse tervise probleemid. Programm ei ole mõeldud keskmisest raskema alkoholisõltuvusega inimestele.

Põhjused, miks suunata patsient „Selge“ programmi:

  • Aitab kokku hoida arsti vastuvõtuaega.
  • Perearst ei pea esitama patsiendile ebamugavaid küsimusi, mis tekitavad barjääri silmast-silma nõustamisel ja mis vajaksid pikemat vastuvõtuaega.
  • Annab pereõele/-arstile võimaluse ka „Selge“ ajal patsiendiga suhelda, teha kasvõi lühike kaugvastuvõtt.
  • Aitab leevendada ooteaega vaimse tervise spetsialisti järjekorras.
  • Suurendab patsiendi enese vastutust oma tervisega tegelemisel.
  • Suurendab patsiendi oskusi oma vaimse tervise teemadega ise tegeleda.
  • Annab patsiendile tööriistad eneseanalüüsiks ja alkoholiga seotud käitumise muutmiseks, mis muidu eeldaks patsiendi suunamist vaimse tervise õe või psühholoogi vastuvõtule.
  • Suurendab patsiendi valmidust otsida spetsialiseeritud abi alkoholiga seotud harjumuste muutmiseks, kui ta mõistab oma probleemi tõsidust.

Infomaterjal eesti keeles ja vene keeles

Rohke infot programmi kohta leiab alkoinfo.ee lehelt
Programmiga saab liituda aadressil selge.alkoinfo.ee
Programmi mõju-uuringu raport on leitav TAI kodulehel