Uudised / Tuberkuloosihaigestumuse langustrend on peatunud

Tuberkuloosihaigestumuse langustrend on peatunud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 07. Detsember 2022

Tuberkuloosihaigestumuse langustrend on peatunud, 2022. aasta 10 kuuga on registreeritud rohkem tuberkuloosijuhte, kui 2021. aastal kokku. Esialgsetel andmetel on 2022. aastal tuberkuloosiregistris registreeritud kümne kuuga 115 tuberkuloosijuhtu, sh 96 uut tuberkuloosijuhtu; 2021. aastal registreeriti kogu aasta jooksul 111 tuberkuloosijuhtu.

Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juhi Piret Viiklepa hinnangul on tuberkuloosi haigestumuse langustrendi peatumisel kaks suuremat põhjust. Neist esimene on Ukraina sõjapõgenikud ja tööloaga töötajad (kes enam Ukrainasse tagasi ei saa või ei taha minna). 2022. aastal on Eestis ravile jõudnud 14 Ukraina päritolu tuberkuloosihaiget (sh nii sõjapõgenikud kui ka võõrtöölised), neist 3 juba ka Eestist lahkunud – 2 tagasi Ukrainasse ja 1 Lätti.

Teiseks põhjuseks on COVID-19. COVIDi ajal vähenes tuberkuloosi diagnoosimine, sest inimesed ei jõudnud arsti juurde, raviti kaugvisiidiga ja röntgenuuringuid tehti vähem. Põhjus kaugvisiitideks oli peatada COVIDi levik ja et haigeid (köhijaid) hajutada. Tavalised antibiootikumid ja köharavimid aga tuberkuloosi ei ravi, COVIDi (PCR) testiga tuberkuloosi diagnoosida ei saa. Tuberkuloos on lainelise kuluga krooniline nakkushaigus ja nüüd on mitu haigusjuhtu, kus diagnoos on hilinenud. Sellele juhtis WHO tähelepanu juba koroonakriisi käigus 2020. aastal. Nüüd on COVIDist saanud tavaline nakkushaigus ja inimesed jõuavad rohkem arsti juurde kohale ning kroonilise köhaga suunatakse ka röntgenisse.

Tuberkuloosi haigestumise esialgsed registreerimisandmeid on võimalik vaadata TAI tervisestatistika andmebaasist (tabel TB05).

Lisaks uuendasime aastate 2019–2021 tuberkuloosi  ravitulemuste andmeid, sh eraldi multiravimresistentsete juhtude ravitulemuste andmeid (vaata tabel TB72) ja ravimtundlike ravijuhtude andmeid (vaata tabel TB71). Eraldi avaldatakse andmed sellepärast et, ravimtundliku tuberkuloosibakteri poolt põhjustatud TB juhtude ravi kestab 6–8 kuud ning andmeid saab analüüsida reeglina aasta pärast.

Ravimresistentsete vormide ravi kestab olenevalt haiguse levikust ja ravimresistentsuse ulatusest 6–18 kuud, vahel kauemgi. Samuti on erisuguse ravimtundlikkuse korral kasutusel eri raviskeemid ning sellest tulenevalt hinnatakse ravitulemusi vastavalt 2–3 aastat pärast ravi algust.

Parema ülevaate tuberkuloosi ravi efektiivsusest saame, kui analüüsime vaid tuberkuloosiravi alustanud ravijuhtude andmeid, kuna osa tuberkuloosijuhte diagnoositakse pärast surma, osal juhtudel on tuberkuloos mõne raske haiguse lõppstaadiumi (nt pahaloomuline kasvaja või neeruhaigus) kaasuvaks haiguseks ja tuberkuloosi ravi ei jõutudki alustada.

Lisainfo: tuberkuloosiregister@tai.ee

Uudis ilmus täismahus Tervise Arengu Instituudi veebilehel.