Uudised / Valmis infomaterjal lastega tegelevate spetsialistide vajaduste kohta

Eestis on spetsialistide kasutuses mitmesuguseid hindamisvahendeid laste ja perede heaolu ning vaimse tervise mõõtmiseks, kuid puudub ühtsus nende hindamisvahendite kasutamisel.

2022. aasta lõpus valmis kokkuvõte sotsiaal-, tervise- ja haridussektoris kasutusel olevatest hindamisvahenditest ning olulisemate sihtrühmade vajadustest seoses hindamisvahendite kohandamise ja kasutamisega. Plakati vormis kokkuvõte põhineb kirjalikult kogutud infol ning rühmavestlustel sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistide, kõrgkoolide ja riigiasutuste ekspertide ning eriala liitude ja seltside esindajatega.

Infomaterjal Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendid: spetsialistide vajadused