Uudised / Tervisekassa suunab täiendavalt 8,6 miljonit eurot vaimse tervise teenuste kättesaa...

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervisekassa rahastavate tervishoiuteenuste loetelu määruse, millega tõstetakse alates 1. aprillist tervishoiutöötajate palkasid vastavalt kollektiivleppes kokku lepitule ning hakatakse rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid. Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamiseks, sh kliiniliste psühholoogide palgatõusuks suunatakse 2023. aastaks kokku ligi 8,6 miljonit eurot.

„Vajadus vaimse tervise abi järgi on suur, kuid tervisekassa poolse abipakkumise üheks piirajaks on saanud suur hinnavahe erateenuste ja kassa abi vahel. Seetõttu on arvestatav hulk psühholooge ja psühhiaatreid liikunud eratervishoidu, mis paraku ei ole paljudele inimestele taskukohane,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Tervisekassa makstud abi kättesaadavuse hoidmiseks ja parandamiseks suurendas Tervisekassa nõukogu kliiniliste psühholoogide palgaosa tervisekassa teenuste hindades.“

Teenuste loetelu muudatusega suurendatakse tervishoiutöötajate palgakomponenti kõigis tervisekassa rahastavate teenuste hindades vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel 20. jaanuaril 2023. aastal sõlmitud kollektiivlepingule. Alates 1. aprillist tõusevad tervishoiutöötajate tunnitasude alammäärad ligikaudu 20 protsenti. Tervisekassa nõukogu otsusel suurendatakse täiendavalt kliiniliste psühholoogide töötasu määra lisakoefitsiendiga, mis võimaldab raviasutustel tõsta kliiniliste psühholoogide tasusid lisaks keskmiselt 38 protsenti.

„Olukorras, kus iga neljas kliiniline psühholoog on liikunud erasektorisse, soovime, et ravikindlustatud patsientidel oleks võrdsemad võimalused vaimse tervise murede korral psühholoogilist ravi saada. Hetkel teame kindlalt, et sõlmitud kollektiivlepingu alusel tõuseb 1. aprillist kliinilise psühholoogi  töötasu alammäär 11,50lt eurolt 13,90le eurole. Tervisekassa nõukogu otsus tõsta raviasutustele makstavates teenuste hindades töötasu määra täiendava 38%-lise lisakoefitsiendiga on äärmiselt vajalik ja tänuväärne,“ ütles Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu juht Iiris Velling. „Meie ametiühing hoiab end kindlasti ka kursis, mil viisil see otsus liikmete palgatingimustes reaalsuses kajastub.“

Lisaks hakkab tervisekassa alates aprillist uue teenusena rahastama juhtumikorraldust psühhiaatrias, et vähendada psühhiaatrite töökoormust ning tagada patsientide terviklikum käsitlus. Tallinna ja Tartu erakorralise meditsiini osakondades tekkinud ülekoormuse leevendamiseks ja patsientide kiiremaks käsitlemiseks katab tervisekassa alates aprillist täiendava triaažiõe valmisolekutasu ning täiendava haigla valveringiga seotud lisakulud Tallinna ja Tartu haiglates kokku ligi 2,3 miljoni euro ulatuses.

Kokku suureneb tervisekassa rahastatavate teenuste maht 131,45 miljoni euro võrra, sh 116,5 miljonit eurot suunatakse tervishoiutöötajate palgatõusuks. Tegu on 2023. aasta 9 kuu kuludega.

 

Uudis ilmus Sotsiaalministeeriumi veebilehel.