Uudised / Valgusfoori tugipakett toetab töötaja vaimset tervist

Valgusfoori tugipakett toetab töötaja vaimset tervist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28. Märts 2023

Sotsiaalkindlustusamet koostas vaimse tervise toetamise tugipaketi, mis mõeldud eelkõige tööandjatele, kes saaksid loodud abimaterjaliga enda töötajate vaimset tervist toetada.

Valgusfoori tugipakett on vaimse tervise toetamise tööriist, kuhu on koondatud kõik psühhosotsiaalse toe ja enesehoiu materjalid koos selgete sammudega, mida peaks ette võtma, kui oled jõudnud vaimselt raskesse olukorda.

Valgusfoori tugipaketi idee sündis eelmisel kevadel, kui kehtestati  riigis eriolukord. Sellega kaasnenud teadmatus, hirm tekitas palju ärevust, mis loomulikult mõjutas lõpuks meie vaimset tervist. Koheselt hakati jagama erinevad juhendmaterjale vaimse tervise toetamiseks ning artikleid, soovitusi, tööriistu oli korraga nii palju, et neid oli asutustel raske hoomata. Seetõttu otsustasime välja töötada inimkeeles, lihtsasti järgitava atraktiivse juhendmaterjali vaimse tervise toetamiseks.

Vaimne tervis mõjutab väga oluliselt inimese töövõimekust ja töö tulemust ja eriti kriisiolukorras. Mõista tuleb, et ilma töötajateta kriisiolukorras ju tegelikult teenuseid ja süsteeme ei saa ju toimivana hoida. Ja siin pole vahet, kas oled  poemüüja, politseinik, prokurör, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja, päästja, asutuse juht, kogukonna sädeinimene või keegi teine, sest ilma inimesteta ja nende tööta ei hoida teenuseid ja süsteeme toimivana ja inimesi elus. Kriisis on kõigil raske ja väga suurt rolli inimese töövõimekusele mängib vaimne tervis, mis juhib meie mõtteid, tundeid käitumist. 

Valgusfoori tugipakett on nii ettevõtte juhi, personalijuhi kui ka töötaja tööriist, sest oleme koondanud abistavad juhised nii juhtidele kui ka töötajatele igas toimetuleku faasis: ennetav, toetav, reageeriv. Valgusfoori tugipaketti saavad kasutada tegelikult kõik inimesed, sõltumata nende töövaldkonnast, sest soovitused on välja toodud selliselt, et iga inimene saaks neid järgida.

Loe kogu artiklit Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.