Uudised / Uus ohvriabi seadus parandab abi kättesaadavust

Uus ohvriabi seadus parandab abi kättesaadavust

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05. Aprill 2023

1. aprillil jõustus uus ohvriabi seadus, mis parandab abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele.
Selgemaks muutus ka kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem.
  • Pere- ja seksuaalvägivalla ohvrid saavad traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi sõltumata süüteomenetlusest.
  • Seaduse järgi tagatakse traumast taastumist toetav vaimse tervise abi kriminaalmenetluse tunnistajatele samadel alustel kui ohvrile endale.
  • Paremaks abistamiseks saab sotsiaalkindlustusamet õiguse kõrge riskiga täisealiste perevägivalla ohvrite puhul vahetada andmeid teiste ohvrit abistavate asutuste ja spetsialistidega.
  • Kuriteoohvri hüvitis muutub abivajajale kättesaadavamaks ja taotlemine lihtsamaks.

„Infovahetuse tõhustamine ning teenuste kättesaadavuse parendamine tähendab süüteo tulemuslikumat menetlemist ning aitab ühtlasi kaasa traumeeritud inimese enam toetatule ning kiiremale taastumisele,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Ohvriabi on palju enamat kui rahaline hüvitis või teenus ja seepärast on oluline, et kannatanud ei jääks oma murega üksi ning vajalik abi jõuaks inimesteni lihtsamalt ja kiiremini,“ lisas Riisalo

Ohvriabi teenuste areng viimastel aastatel on olnud kiire ja tänane ohvriabi seadus oli ajale jalgu jäänud, selgitas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusosakonna juht Kaire Tamm. „Suur osa ohvritest ei jõua politsei, ohvriabi ega tervishoiusüsteemini ja ei saa seetõttu ka abi, mis on olemas ja võiks aidata traumast taastuda. Uue seaduse loomise eesmärk oli ühelt poolt tagada rohkemate traumat kogenud inimeste jõudmine ohvriabini, teisalt suurendada teenuste ja hüvitiste kättesaadavust ning kolmandaks kvaliteeti,“ lisas Tamm.

Lähisuhtevägivalla juhtumeid registreeritakse aastas ligi 16 000, kuid ohvriabi teenusteni jõuab praegu oluliselt vähem inimesi, kui on uuringute ja statistika järgi kannatanuid. 

Uues ohvriabi seaduses on sõnastatud ka seksuaalvägivalla kriisiabi, vägivallast loobumise toetamise teenus, psühhosotsiaalne abi kriisijuhtumi korral ja ohvriabi põhiteenus. Täiendatud on naiste tugikeskuse, taastava õiguse ja inimkaubanduse ohvritele osutatavaid teenuseid ning traumast taastumist toetava vaimse tervise abi sisu ja tingimusi.

Uudis ilmus Sotsiaalkindlustusameti veebilehel.