Uudised / Kevadkoolis moodustati dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustik...

Hoolekandeasutuste kevadkool toimus 28.–29. märtsil, selle valmistasid ühiselt ette Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK).

Üritus oli mõeldud neile, kes olid varem läbinud TAI dementsuseteemalise hoolekande asutuste sisekoolitajate koolitusprogrammi. Kevadkooli teema oli töötajate kaasamine muudatuste tegemisse, mida on vaja, et teenuste osutamine dementsusesõbralikumaks muuta. Üheskoos arutati võimalusi, kuidas suurendada asutuse töötajate motivatsiooni ja luua tulemuslikuma koostöö eeldus, et igaüks saaks anda endast parima.

Loe artiklit ajakirjast Sotsiaaltöö.