Uudised / Värskes personaalmeditsiini uudiskirjas: järelkaja konverentsilt „Uus IT-taristu – ...

Personaalmeditsiini uudiskirja mai number keskendub projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ lõpukonverentsi „Uus IT-taristu – uued võimalused personaalmeditsiinis“ kajastamisele.

Noppeid konverentsilt3

25. mail toimunud konverentsil kohtusid tervishoiutöötajad ja projekti alguse visiooni juures olnud inimesed, nelja aasta jooksul projekti panustanud tippspetsialistid ning väliskülalised, kes andsid edasi oma mõtteid ja kogemusi.

Konverentsil vaadati tagasi lõppevale projektile, arutleti Eesti riikliku personaalmeditsiini valminud taristu võimaluste üle, ja sellegi üle, mida toob see kaasa tervishoiutöötajatele ning elanikele. Loe lähemalt: noppeid kõlama jäänud mõtetest ettekannetest ja aruteludest.

Innustust saadi ka väliskogemusest. Väga huvitav oli kuulata, millega tegeletakse Soomes, mis on laiemalt toimumas Euroopas ning kuidas Eesti tegemised sobituvad Euroopa suurde plaani, sellest andis ülevaate Tommi Nyrönen. Loe lähemalt: Tommi Nyrönen: riikidevaheline andmete jagamine toob kasu kõigile

Väga õpetlik oli seegi, kuidas on Taanis käima lükatud personaalmeditsiini teenused, millest rääkis põhjalikult Lene Cividanes. Loe lähemalt: Lene Cividanes: Taani personaalmeditsiini edu võti oli seaduste loomine ja piisav rahastus