Uudised / „Septembris ei joo“ kutsub taas alkoholitarvitamises pausi pidama

Tervise Arengu Instituut (TAI) soovib 1. septembril algava „Septembris ei joo“ aktsiooniga inimestele meelde tuletada, et alkohol ei pea olema igapäevaelu tavaline osa, sest see koormab nii füüsilist kui ka vaimset tervist.

Mõneks ajaks alkoholist loobumine on kasulik, sest lisaks  tervisenäitajate paranemisele suureneb enamasti ka inimese energiatase, paraneb motivatsioon ja järjepidevus, vabaneb ajaressurss ning kasvab enesega rahulolu. Isegi ainult üks alkoholivaba kuu võib seeläbi enesetunnet ja elukvaliteeti märkimisväärselt parandada.

Hea meel on tõdeda, et arvestatav osa Eesti inimestest, kes alkoholi tarvitavad, on seadnud oma tarvitamisele piire, sh pidanud ka pikemaid pause. 2022. aasta lõpus ellu viidud uuringu „Elanike hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest“ (EHAAT) andmete põhjal on 31% vastajatest viimase 12 kuu jooksul seadnud alkoholi tarvitamisel enda jaoks sageduse ja/või koguste piiranguid ning 22% on pidanud teadlikult alkoholitarvitamises pikema pausi. 

„Kõnealune küsitlusuuring annab esmakordselt tervikliku ülevaate Eesti inimeste alkoholitarvitamisega seotud hoiakutest, uskumustest ja teadmistest, mis antud ajahetkel kujundavad alkoholiga seotud ühiskondlikke norme. Saadud andmete alusel on võimalik täpsemini kavandada nii ennetuse- kui kommunikatsioonitegevusi, ning tulevikus seirata ka hoiakute muutumist,“ ütles TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Alkoholitarvitamise vähendamise või alkoholist loobumise põhjustena on uuringus toodud välja, et 54% küsitletutest on näinud negatiivseid näiteid alkoholi tagajärgede kohta, 52% on märkinud, et alkoholi tarvitamine mõjutab tegevusi negatiivselt, 45% on seisukohal, et alkohol ei ole osa elustiilist ning 44% leiab, et alkoholi tarvitamine on raha raiskamine.

Selleaastane „Septembris ei joo“ aktsiooni toetav kampaania soovitab suunata inimestel oma aega, motivatsiooni ja võimekusi uute inspireerivate tegevuste ja hetkede kogemiseks – teha koos pere või sõpradega midagi uut või tavapärasest teistsugust, ilma, et alkohol oleks selle keskmes. Alkoholist mõneks ajaks loobumine võib vabastada meis ressursse, mida me varem pole osanud kasutada ja aitab end tunda palju elavama ja õnnelikumana.

„Seltskonnas alkoholi mittetarvitamine ei ole alati lihtne ülesanne: uuringu järgi on lausa 57% alkoholi mittetarvitajatest kogenud situatsiooni, kus kaaslased on hakanud nende käest pärima, miks kaasa ei jooda. Veelgi enam – vaatamata alkoholist keeldumisele on 43%le alkoholi siiski pakutud. „Septembris ei joo“ aktsiooniga liitumine lahendab elegantselt need ebamugavad olukorrad – nüüd saab võtta pausi ilma pikema põhjenduseta, sest kõik ju teavad, et septembris ei joo,“ avaldas lootust Sammel.

Tervise Arengu Instituut on „Septembris ei joo“ aktsiooni toetanud kampaaniatega alates 2017. aastast ning järeluuringute põhjal on viimastel aastatel sellega liitunuid  hinnanguliselt keskmiselt 50 000 inimest. Ka sel aastal oodatakse inimeste aktiivset osavõttu. Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest, millised on nende varasemad alkoholitarbimise harjumused ning kogused.

Kampaaniat „Septembris ei joo“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.  

Lisainfo kampaania kohta

Lisainfo EHAAT uuringu kohta