Uudised / September on rahvusvaheline Alzheimeri kuu

September on rahvusvaheline Alzheimeri kuu

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08. September 2023

Eestis võiks 2050. aastani edasi lükata või ära hoida kuni 19 500 dementsuse juhtu.

MTÜ Elu Dementsusega ja ADI kutsuvad üles valitsusi panustama rohkem teadusuuringutesse, et aidata kaasa dementsuse riskifaktorite vähendamisele, et tutvustada haridusprogramme teadlikkuse tõstmiseks ja et pakkuda teenuseid, mis aeglustavad dementsuse arenemist. Dementsusega elavate inimeste arv kasvab 2050. aastaks maailmas 139 miljonini ja Eestis vastavalt 48 tuhandeni.

Paljud riigid panustavad koostöös WHOga juba täna dementsuse tekke vähendamise plaanidesse, kuid väga paljud ignoreerivad või on unustanud selle temaatika tähtsuse.

MTÜ Elu Dementsusega ja Alzheimer’s Disease International (ADI) rõhutavad, et ainuke võimalus dementsuse arvukuse kasvu pidurdamiseks on haiguse ennetamine. 12 dementsuse riskifaktorit on teadulikult tõestatud ja mitmeid neid saavad inimesed isiklikult mõjutada, nagu näiteks suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, vähene liikumine, piiratud suhtlemine, peatraumad ja mitmed haigused – diabeet, kuulmislangus, depressioon, ülekaal ja kõrge vererõhk.

Riskifaktorid, mille vähendamise kohustus ja vastutus on valitsusasutustel, on juurdepääs haridusele ja õhusaaste. Lisaks lasub valitsustel kohustus tagada teenuseid, mis aitavad parandada dementsusega elavate inimeste elukvaliteeti ja toimetulekut. Nende seas näiteks juurdepääs tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele, aga ka vaimse tervise teenustele.

Paljud riigid tähtsustavad dementsuse tekkimise riskide vähendamist ja toetavad dementsusega elavaid inimesi ja nende lähedasi vastavalt WHO globaalsele tegevuskavale. Samas on kindlad tõendid riikide kohta, kus on unustatud või ignoreeritakse dementsusega seotud murekohtadesse panustamine.

Dementsuse riski vähendamise tegevused võivad olla ka osaks teiste programmide elluviimisel, näiteks suitsetamise ja ülekaalu vähendamine, vaimse tervise sh depressiooni problemaatikaga tegelemine. Vähem oluliseks ei saa pidada kuulmislangust vähendavate vahendite kättesaadavuse parandamist, sest kuulmise langus halvendab oluliselt kognitiivset võimekust.

Loe kogu artiklit veebilehelt eludementsusega.ee.

Alzheimerile pühendatud rahvusvaheline veebileht