Uudised / Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12. September 2023

Tervise Arengu Instituut koostöös Tööinspektsiooniga kuulutab esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru. Taotlusi saab esitada 1.–23. oktoobrini.

Märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada organisatsioonide järjepidevat panustamist oma töötajate tervisesse ja heaolusse. Tervise edendamine töökohal on turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ja valikuid soodustava keskkonna kujundamine.

Töökogukonnad on oluline keskkond rahvatervise kujundamisel, kus tööealise elanikkonna tervisekäitumist saab mõjutada selles suunas, et meie tervena elatud eluaastad kasvaksid jõudsamalt ning inimestel oleks võimalus olla kaasatud tööturul kauem, kui see on praegu näiteks tervisest tulenevate piirangute tõttu.

Töötajate suurema motivatsiooni ja tootlikkusega kaasneb positiivse ja hooliva tööandja maine, mida „Tervist edendav töökoht“ märgis kannab. Märgise olemasolu näitab, et selles asutuses on inimesed tähtsal kohal – töötajate tervis ja heaolu on väärtus, mis pakub palju rohkemat, kui esmapilgul võib tunduda. Hästi hoitud töötaja panustab rohkem ning pakub seeläbi ettevõttele suuremat kasu ning ühtlasi on tervisedendus tugevaks trumbiks ka uute töötajate leidmisel.

Registreeru infopäevale

  • 15. septembril kell 10–11.30 toimub märgise taotlemist tutvustav kohtumine Zoomi keskkonnas, kus märgise taotlemise protsessi tutvustavad Tervise Arengu Instituudi ja Tööinspektsiooni spetsialistid. Registreeru kohtumisele
  • Järgmine kohtumine toimub 17. oktoobril kell 14–15.30, kus saab infot ja taotlemise käigus tekkinud küsimustele vastuseid. Registreeru kohtumisele

Täpsem info: märgise tingimused ja taotlusvorm