Uudised / Ilmunud on juhendmaterjal, mis toetab noorukite uimastite proovimise ja tarvitamise...

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (2023) selgub, et ligi kümnendik noortest on olnud korduvalt alkoholijoobes, 6% noortest on elu jooksul tarvitanud kanepit ja viiendik noortest on tarvitanud e-sigaretti vähemalt kolmel korral.

Üha enam saadakse aru, et ainuüksi tõhus uimastiennetus ei ole piisav, et ära hoida noorukite uimastite tarvitamist ning sellega kaasnevaid ohte nende tervisele. Uimastite proovimine ja tarvitamine võib leida aset väga mitmel põhjusel – näiteks sõprade soovitusel, soovist kuuluda seltskonda ja olla parem suhtleja, uudishimust jne. Uimastid võivad ka väikeses koguses tekitada lõplikult välja arenemata nooruki ajule pöördumatuid tervisekahjustusi.

Väga oluline on, et noorukeid ümbritseksid täiskasvanud, kes oskavad ja julgevad nendega hinnanguid andmata uimastite teemal vestelda. Selleks on Tervise Arengu Instituut andnud välja Eesti jaoks kohandatud tõenduspõhise juhendmaterjali „Noorukite sõeltestimine, lühisekkumine ja ravile suunamine uimastite tarvitamise korral. Väljaandega saab tutvuda TAI veebilehel.