Uudised / Valmis raport „Tõhus koostöö lastevanematega: täienduskursuse väljatöötamine“

Valminud on raport, mis annab ülevaate uue klassiga alustavatele õpetajatele mõeldud täienduskursuse „Tõhus koostöö lastevanematega“ väljatöötamise protsessist, sh kahest toimunud koolituskorrast ja osalejate hindamisest.

Kursuse väljatöötamise eesmärk on edendada õpetajate sotsiaal-emotsionaalset pädevust arendades nende autonoomiat toetavat suhtlemist ja koostöövalmidust lastevanematega suheldes.

Täienduskursuse väljaarendamine sai alguse Riigikantselei Innovatsiooniprogrammis, kus otsiti lahendusi koolikeskkonnas laste vaimse tervise toetamiseks. Meeskonda kuulusid Haridus- ja Noorteameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Lastevanemate Liidu ja Innotiimi esindajad.

Kursuse töötas välja kitsam tuumikmeeskond, kuhu kuulusid eksperdid Tallinna Ülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist.

Raport PDF-vormingus