Uudised / Huvi VEPA metoodika vastu on õpetajate seas jätkuvalt suur

Huvi VEPA metoodika vastu on õpetajate seas jätkuvalt suur

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04. Oktoober 2023

Sel sügisel alustab VEPA väljaõppes 193 õpetajat üle Eesti. Eelneva 8 aasta jooksul on VEPA väljaõppes osalenud 837 klassiõpetajat 176 koolist üle Eesti.

Näiteks Ida-Virumaal on VEPA metoodika kasutusel juba pooltes koolides, Harjumaal ja Tartumaal ligi pooltes (41%) üldhariduskoolides. Rõõm on näha, et VEPA metoodika on jõudnud juba 57 omavalitsusse.

VEPA metoodika näol on tegu tulemusliku ennetustegevusega, mis aitab õpetajal tunni ajal lihtsate ja mänguliste klassijuhtimistehnikatega luua toetavat õpikeskkonda ning arendada laste enesejuhtimise- ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. VEPA tugevdab laste vaimset tervist, toetab sõbralikke suhteid klassis, muudab paremaks õpetaja kontakti lastega, suurendab turvalist käitumist ja aitab kasutada tunni aega kõige tõhusamalt.

Tuginedes uuringutele, sh Eestis ellu viidud mõju-uuringule, oli VEPA metoodikat kasutanud klasside õpilastel vähem vaimse tervise probleeme, võrreldes metoodikat mitte kasutavate klasside õpilastega. Lisaks vähendab VEPA tulevikus ka õpilaste võimalikku riski-ja õigusrikkumiskäitumist.

Ennetuse teadusnõukogu on hinnanud Eestis ellu viidavate ennetusprogrammide seas ka VEPA metoodikat ja andnud selle kasutusvalmidusele kõrgeima hinnangu – „suurepärane”. Kõrgeim hinnang on antud, sest VEPA puhul on tagatud ennetustegevuse kavakohane elluviimine ja regulaarne seire ning mõju on uuringutes hästi tõendatud. 


Lisainfo: www.vepa.ee või Facebookis „VEPA metoodika