Uudised / VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27. Oktoober 2023

27. oktoobrit saab pidada VEPA metoodika üheksandaks sünnipäevaks Eestis, sest just sel kuupäeval 2014. aastal alustas esimene lend VEPA koolitusel osalenud õpetajaid metoodika kasutamist koolides.

Üheksa  aastaga on VEPA metoodika jõudnud 176 kooli üle Eesti. VEPA väljaõppes on osalenud 906 õpetajat, nende seas 837 klassiõpetajat. Sel õppeaastal lisandub VEPA kogukonda veel 193 õpetajat, kes alustasid väljaõppega tänavu sügisel.

Vepa 94 1

VEPA metoodika aitab arendada laste sotsiaal-emotsionaalseid pädevusi ning luua toetavat õpikeskkonda lihtsate ja mänguliste meetodite abil, mida 1–6. klassi õpetaja saab kasutada tavapärase õppetöö käigus. VEPA loob hoolivat ja toetavat õpikeskkonda, mis kujundab kohanemisvõimelisi, avatud ja üksteisega arvestavaid inimesi.  VEPA eestikeelne nimetus tuleneb sõnadest VEel PArem, mis on seotud VEPA metoodika läbiva mõttega: „Muutes ennast, muudan maailma paremaks!“. VEPA tugevuseks on metoodika kasutamine tunni loomuliku osana, elementide rohkus, mänguline õppimine, mentori tugi, tõenduspõhisus ja senine tasuta osalemise võimalus.

„Üheks jätkuvaks õpetajate ja koolijuhtide huvi põhjuseks VEPA vastu võib pidada ka metoodika tulemuslikkust. Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et VEPA kasutamisel on lühi- ja pikaajalised positiivsed mõjud nii lastele, õpetajatele kui ka klassikeskkonnale,“ selgitas Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna juht. VEPA kui metoodika on tõenduspõhine ennetustööriist, mis omab mõju pikaajalisel rakendamisel.

VEPA metoodika kasutamine vähendab õpilaste käitumisprobleeme, näiteks tähelepanu- ja keskendumise raskused ja agressiivsus. Samuti vähendab VEPA metoodika tugiteenuste vajadust, depressiooni tekke tõenäosust ning ennetab suitsiidset käitumist, samuti uimastite tarvitamist. „Laste sotsiaalsete- ja enesejuhtimisoskuste arendamine mõjutab laste heaolu nii täna kui ka loob eeldused elada tervema ja õnnelikuma täiskasvanuna. Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et ennetus on riigile odavam kui vaid sotsiaal- ja terviseprobleemide tagajärgedega tegelemine“, lisas Pertel.

Aastatel 2016–2018 uuriti VEPA metoodika mõju Eestis. Õpetajate täidetud küsimustike andmetel vähenesid VEPA klassides esimese aasta lõpuks laste käitumise ning tähelepanu ja keskendumisega seotud raskused. Teise aasta lõpuks oli muutus veelgi suurem. Samuti kasvas õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja õpilaste kaasamisel. Lapsevanemate hinnangul suurenes laste prosotsiaalne käitumine, nagu hoolivus ja abivalmidus, ning vähenesid emotsionaalsed raskused. Kõige suurem mõju oli VEPA metoodikal õpilastele, kellel oli esimese kooliaasta alguses rohkem raskusi. Tulemused paranesid ka teiste õpilaste seas.

VEPA sünnipäeval õnnitlused ja tänusõnad ka kõikidele õpetajatele, mentoritele, koolitajatele ja teistele täiskasvanutele, kes on aidanud kaasa maailmamuutjate kasvamisele!

VEPA metoodika on Eestisse toodud Siseministeeriumi algatusel ning programmi arendajaks ja haldajaks on olnud Tervise Arengu Instituut. Lisainfo: www.vepa.ee või Facebookis VEPA metoodika.