Uudised / Vastulause: alkoholitootjate tõde on pehmelt öeldes elastne

Vastulause: alkoholitootjate tõde on pehmelt öeldes elastne

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18. Detsember 2023

2022. aastal suri alkoholi tarvitamisest tingitud haigustesse 754 inimest, kes olid enamjaolt tööealised ning sellele arvule lisanduvad veel joobeseisundis uppunud, alajahtunud, tule- ja liiklusõnnetustes hukkunud inimesed. Tervishoiusüsteemi jõuavad joobeseisundis inimesed nii eriarstide kui EMO kaudu, politsei reageerib igapäevaselt sadadele alkoholi tarvitamisest tingitud ja sellega seotud väljakutsetele. Selle loeteluga alkoholi kahjud ühiskonnale paraku ei piirdu.

Ehk aitaks probleemi ulatuse mõistmisele kaasa, kui Aktuaalses Kaameras märgitaks igaõhtuselt ära otseselt alkoholi tarvitamisest tingitud surmade arv koos inimeste vanusega - nii nagu see on meile tuttav koroonapandeemia ajast.

ERR-i ETV kanali saates Impulss esinenud alkoholitööstuse ja alkoholimüüjate  sõnaline rünnak Tervise Arengu Instituudi kui teadusasutuse suunal ei tulnud üllatusena. Süüdistused teadusuuringute ebapädevusest, kontekstist välja rebitud tsitaadid ja manipuleerivad mõttekäigud on tervisevaldkonna spetsialistidele tuttavad ka ametkondlikelt koosolekutelt, kus alkoholitootjate ja müüjate poolt kasutatakse samu argumente ja üleolevat tooni.  

Alkoholi suurtootjad üle maailma teevad sellekohast koostööd, kasutavad samu sõnumeid ja taktikat, et moonutada tõde oma toodete tekitatud kahjust ühiskonnale, õõnestades seeläbi poliitikate kujundamise protsessi.

Selleks, et mõjutada avalikkust, levitatakse ja põlistatakse mitmeid müüte ja väiteid, mis aitavad kaasa müügiedu suurendamisele ja kasumi teenimisele. Tõhusaks relvaks on näiteks tarbijate hirmutamine äärmuslike piirangutega, rääkides samal ajal piirangute mittetõhususest. Väidetakse, et reklaam ei pane inimesi rohkem tarbima, vaid seeläbi soovib tootja hoopis tarbijat harida.

Teadusuuringuid, mis räägivad alkoholi kahjudest või reklaami mõjust, seatakse kahtluse alla ja samal ajal põlistatakse müüti alkoholi kasulikkusest tervisele. Vastutus alkoholi liigtarvitamise tagajärgede eest ühiskonnas veeretatakse väikese osa tarvitaja õlgadele, eitades igasugust seost alkoholi müügi, reklaami ja kättesaadavuse vahel.

On tõsi, et alkoholitarvitamine on iga inimese otsus, mida juba alates lapsepõlvest mõjutavad paljud tegurid: sealhulgas keskkond (kättesaadavus, eeskuju), turundus, kriisid ja stress. Paraku ei saa nõustuda alkoholitööstuse seisukohaga, kes selles olukorras näevad lahendust reklaamiseaduse leevendamises ja alkoholi veelgi kättesaadavamaks tegemises, väites, et kuna seaduse silmis on tegu toiduga ning teiste toitude reklaamimisele-müümisele piiranguid ei tehta, siis miks peaks seda tegema alkoholi puhul.

Alkohol on oma olemuselt inimorganismile mürgine, kantserogeenne, psühhoaktiivne ja sõltuvust tekitav aine. See on Eestis enim tarvitatav uimasti, millega kaasnevad ühiskonnale suured kahjud ning selle ohjamiseks on vajalik seada müügi ja turunduse piiranguid.

Tervise Arengu Instituut seisab selle eest, et tõenduspõhine teave alkoholi mõjudest tervisele ja ühiskonnale tervikuna oleks kõigile inimestele kättesaadav. Panustame ka edaspidi kõigi olemasolevate ressurssidega alkoholitarvitamise vähendamisse tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistide koolitamisega, teenuste kujundamisega abivajajatele ja vanemlike oskuste suurendamisega.

Näeme, et kahjude kasvades on riigil üha suurenev ülesanne erinevaid meetmeid ja piiranguid rakendada, et vähendada alkoholi kättesaadavust ja tarvitamist ning alkoholist tulenevaid kahjusid ühiskonnas.

Annika Veimer, Tervise Arengu Instituudi direktor

Arvamuslugu avaldati 18.12.2023 ERRi portaalis.