Uudised / Valminud on ülevaade „Alkohol ja selle tarvitamine Eestis“

Valminud on ülevaade „Alkohol ja selle tarvitamine Eestis“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 08. Jaanuar 2024

Alkoholitarvitamise ja sellega seotud kahjude statistika kajastamisel on sageli probleemiks üksikute uuringutulemuste käsitlemine ilma laiema ülevaateta, mis kirjeldaks probleemi olemust, levimust ja selle muutusi ajas.

Tervise Arengu Instituudi ellu viidud pikaajalised rahvastiku tervisekäitumise uuringud ja erisugused fokusseeritud analüüsid võimaldavad alkoholitarvitamisega seotud olukorda hinnata mitmest vaatenurgast ning teha ülevaateid viimaste aastate peamistest arengutest. Möödunud aasta lõpus valminud ülevaade „Alkohol ja selle tarvitamine Eestis“ koondab viimased andmed ja olulisemad näitajadt uuringutest, andes jooniste ja viidatud faktide alusel kiire ja visuaalse ülevaate alkoholitarvitamise olukorrast rahvastiku seas. Teavik on mõeldud eelkõige spetsialistidele ja poliitikakujundajatele, kes  vajavad oma töös sellekohast taustateadmist.