Uudised / Rahvusvaheline seminar arutleb tuberkuloosi ja alkoholi vahelisi seoseid Euroopas

Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis algab neljapäeval, 6. oktoobril rahvusvaheline seminar, kus arutletakse tuberkuloosi, alkoholi liigtarvitamise ja teiste sotsiaalsete faktorite vahelisi seoseid Euroopas ja Eestis.

Seminari korraldab Tervise Arengu Instituut koos Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Euroopa Haiguste Seire ja Kontrolli keskuse (ECDC) esindajatega. Lisaks neile osalevad seminaril nii tuberkuloosiravi kui ka sõltuvushäirete raviga tegelevad arstid ja õed ning sotsiaaltöötajad, samuti spetsialistid Lätist, Leedust,Venemaalt ja Soomest.

Seminari eesmärk on parandada koostöövõimalusi tuberkuloosi raviasutuste, psühhiaatrite ja sotsiaaltöötajate vahel, et tõhustada tuberkuloosi ravitulemusi ja vähendada nakkuse (eriti multiresistentse tuberkuloosi) levikut. Samuti on plaanis kokku leppida koostöövõrgustik, mis hakkab piloteerima tuberkuloosiraviga samaaegset  vabatahtlikku alkoholi liigtarvitamise nõustamist ja ravi alates järgmisest aastast Põhja-Eesti Regionaalhaigla tuberkuloosiravi polikliinikus ja osakonnas.

Seminar on jätkuks eelmise aasta augustis Eestis läbiviidud WHO ja ECDC  tuberkuloosialasele visiidile. Selle käigus toodi välja, et Eesti on liikumas üldisest tuberkuloosiepideemiast lokaliseeritud epideemia suunal, mis tähendab, et edaspidi tuleks tuberkuloosi haigestumise vähendamiseks kontsentreeruda haiguse ennetamisele ning tõrjele sotsiaalsete riskigruppide seas, sh HIV-positiivsed, süstivad narkomaanid, alkohoolikud ja kodutud. Lisaks tuberkuloosiravile tuleks samaaegselt tegeleda ka nende patsientide sõltuvusraviga ning sotsiaalsete vajadustega, patsient peaks kõik teenused saama juhtumipõhiselt ja ühest kohast.

Eesti tuberkuloosiepideemia omapäraks on üks kõrgemaid ravimresistentse tuberkuloosi juhtude (M/XDR-TB) osakaale Euroopa Liidus ja samuti HIV-positiivsete haigete suur osakaal (aastatel 2007-2010 oli 9-10% TB patsientidest HIV-positiivsed). Maailma Terviseorganisatsioon on kuulutanud Eesti ravimresistentse tuberkuloosi ohumaaks.
Seniste meetmetega on tuberkuloosi esmashaigestumus kümne aastaga küll langenud 47-lt juhult 18,7 juhuni 100 000 inimese kohta, kuid MDR-TB (multiravimresistentne tuberkuloosi) osakaal püsib jätkuvalt kõrge. Samas ligi 17% MDR-TB põdevatest patsientidest katkestab oma ravi enne tähtaega ja 78%-l juhtudest on ravikatkestuse põhjuseks alkoholi kuritarvitamine.

Seminar „Tuberkuloosi ravitulemuste parandamine läbi samaaegse alkoholisõltuvuse ravi korraldamise" peetakse 6. ja 7. oktoobril Tervise Arengu Instituudi saalis, aadressil Hiiu 42. Seminari töökeeled on vene ja inglise keel. Olemas sünkroontõlge. Seminar on tasuta.

Seminari päevakava saab vaadata siit.

 


Lisainfo:

 
  • Piret Viiklepp, Tuberkuloosi andmekogu juhataja, 659 3917, piret.viiklepp@tai.ee
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737