Uudised / Eesti hakkab vedama rahvusvahelist tuberkuloosi ennetusprojekti

Eesti hakkab vedama rahvusvahelist tuberkuloosi ennetusprojekti

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 12. Oktoober 2011

Kolmapäeval, 12. oktoobril saab ametliku avalöögi kolm aastat kestev rahvusvaheline tuberkuloosi ennetamisele suunatud projekt, mida asub juhtima Tervise Arengu Instituut Eestis.

Koostöölepingu projekti elluviimiseks allkirjastas Tervise Arengu Instituut Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusametiga (Executive Agency for Health and Consumers, EAHC) selle aasta juunis. Projektis osaleb kokku 13 organisatsiooni 11 riigist: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa, Ukraina, Gruusia, Bulgaaria, Rumeenia, Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina. Projekti eelarve kõikide riikide peale kokku on 881 509 eurot.

Tervise Arengu Instituudi HIV-ekspert Kristi Rüütli sõnul keskendub projekt tuberkuloosi ennetamisele süstivate narkomaanide seas, sealhulgas kogukonnapõhiste sekkumiste väljatöötamisele. "Projekti käigus teostatakse tuberkuloositeemaline uuring süstivate narkomaanide seas, korraldatakse koolitusi erinevate valdkondade spetsialistidele ning antakse välja infomaterjalid ja juhised tuberkuloositõrjeks kogukonnapõhistele organisatsioonidele," lausus Rüütel.

Kuigi tuberkuloosi haigestumine on paljudes Euroopa riikides vähenenud, kasvab see HIVi nakatunud inimeste seas. Oluliseks riskirühmaks on ka süstivad narkomaanid, kel on HIV. Neil inimestel puuduvad enamasti teadmised tuberkuloosist ja selle levikust, samuti ei teata kuhu pöörduda. Siin on oluliseks osapooleks kogukonnapõhised organisatsioonid, näiteks süstlavahetuspunktid, kelle kaasamine tuberkuloosikontrolli aitaks tõsta riskirühmade teadlikkust ja nakkuse varajast avastamist. Samuti saavad nad toetada haigete ravileminekut ning aidata leida nakatunuga kokkupuutunud inimesi.

Projekti "Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups" ehk TUBIDU avakoosolek peetakse 12.-14. oktoobril Luxembourgis EAHC peakorteris.