Uudised / Kiisler: regionaalarengu mootoriks on töökohad

Kiisler: regionaalarengu mootoriks on töökohad

  • Autor:Siseministeerium
  • 12. Oktoober 2011

Esmaspäeval, 10.oktoobril esitleti Viimsis regionaalministri tellimusel valminud kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse uuringu tulemusi. Uuringut viidi läbi juba kolmandat aastat ning tänavuste tulemuste järgi on KOVide võimekuse tase viimase aastaga pisut ühtlustunud.

„See on neis tulemustes kindlasti positiivne, et vahe selle tabeli esimese ja tagumise otsa vahel on vähenemas. See näitab ühelt poolt kindlasti ka seda, et riigi regionaalpoliitika ja erinevad regionaaltoetused on läinud õigesse kohta," tõi Kiisler esile ühe olulise analüüsis tehtud järeldus.

Samas lisas Kiisler, et tulemusi vaadates on selge, et regionaalarengu mootoriks on töökohad. „Inimesed kolivad sinna, kus on töökohad, korda tehtud koolimajast või lasteaiakohtadest üksinda ei piisa," ütles Kiisler ning lisas, et omavalitsuste juhid ja volikogude liikmed peavadki mõtlema, kas praegu neil on suutlikkus töökohtade loomisele kaasa aidata või on neil selleks teistega jõud ühendada.

Kiisleri sõnul ei ole uuringu eesmärgiks liigitada omavalitsusi nõrkadeks ja tugevateks või õnnestujateks ja läbikukkujateks. Pigem on tema hinnangul küsimus selles, et tabeli ühes otsas on omavalitsustel ühesugused probleemid ja teises otsas teistsugused. „Ühes vallas napib lapsi, keda kooli panna ja teises vallas on küsimus, kas avada sügisel ka viies paralleelklass," tõi ta näite.

Vaadates uuringutulemusi elanike arvu lõikes, tuleb uuringust ka välja, et väiksemates kui 5000 elanikuga omavalitsustes langeb omavalitsuste haldusvõimekuse järsult.

Kohalike omavalitsuste võimekuse uuring hõlmab nelja-aastast perioodi. Uuringu läbiviimisel on omavalitsusi analüüsitud 29 erineva näitaja lõikes. Arvesse on võetud näiteks omavalitsuste elanike arvu, seal elavate inimeste sissetulekuid ja töötuse määra. Vaadatakse ka kohapeal pakutavate teenuste hulka iseloomustavaid näitajaid – näiteks millised on omavalitsuses haridusvõimalused või kas seal tegutseb ettevõtteid, mittetulundusühinguid. Aga ka seda, kas omavalitsuses on võimalik külastada ujulat või näiteks apteeki.

Sel aastal koostati eraldi analüüs ka rahvastiku ning töökohtade muutuste kohta. Kohalike omavalitsuste võimekuse uuringuga saab lähemalt tutvuda siseministeeriumi kodulehel: www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus

Uuringu tellijaks on regionaalminister ning läbiviijaks Geomedia.