Uudised / Täitub 20 aastat seksuaaltervisealase noortenõustamise kogemust Eestis

Täitub 20 aastat seksuaaltervisealase noortenõustamise kogemust Eestis

  • Autor:Eesti Seksuaaltervise Liit
  • 13. Oktoober 2011

Käesoleval sügisel möödub 20 aastat esimese seksuaaltervisealast nõustamist pakkuva noorte nõustamiskeskuse avamisest. Noorte nõustamiskeskuste projekti on peetud nii Eesti ennetusprojektide parimaks praktikaks kui toodud ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt kogu maailmale eeskujuks.

Esimesed noorte nõustamiskeskused avati Eestis 1990ndate aastate alguses. Vajaduse tingis kõrge soovimatute raseduste ja seksuaalsel teel levivate haiguste tase noorte hulgas. Tänaseks pakutakse Eesti Seksuaaltervise Liidu koordineerimisel ja Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudi rahastusel noortele tasuta seksuaaltervise teenuseid 19-s noorte nõustamiskeskuses üle kogu Eesti. „Viljandi noorte nõustamiskeskus sai alguse 1991. aastal tänu Rootsi Falun-Borlänge Zonta klubi toetusele," räägib naistearst Malle Praks, esimese noorte nõustamiskeskuse asutaja.

„1990. aastal külastas Viljandit Zonta naiste delegatsioon, nende seas ka Faluni haigla farmatseut Gerd Henriksson. Külastades Viljandi haiglat oli tol päeval meie haiglas abordioperatsioonil 15-aastane noor neiu - kahvatu ja hirmunud. Tütarlapse kurnatud olek läks proua Henrikssonile südamesse, saanud lisateavet meie abordistatistika kohta, küpses tal meie abistamise idee," meenutab Malle Praks 20 aasta tagust lugu.

1994. aastal loodud Eesti Seksuaaltervise Liidu (algselt Eesti Pereplaneerimise Liit) üheks prioriteediks sai noorte seksuaaltervise edendamine. Järk-järgult avati kohalike arstide ja ämmaemandate eestvõttel noorte nõustamiskeskusi ja kujunes välja keskuste võrgustik. „Noorte nõustamise idee on edukalt edasi arenenud ja kanda kinnitanud ning seda eelkõige tänu kõigi nõustajate aastatepikkusele südamega tehtud tööle, kuid samavõrd ka riigi poolsele rahastamisele," ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president Mairi Kaha.

„Ennetusprojektina rahastame noorte nõustamiskeskuste tegevusi juba aastast 2002. Noorte nõustamiskeskuste projekt on just organiseerituse tasemelt olnud ennetusprojektide parim praktika Eestis. Tulemusi saab näha nii abortide kui seksuaalsel teel levivate haiguste languses. Võrreldes teiste arenenud riikidega on abortide arv Eestis siiski kõrge. Ka seksuaalsel teel levivatesse haigustesse, aga ka AIDS-i haigestumuse tase mõjutab tulevikus oluliselt Eesti tervishoiukulusid ning sellel on ka otsene mõju sündimuse, s.h. HIV- viirusega sündivate laste prognoosile. Seetõttu on jätkuvalt oluline noorte nõustamiskeskuste tegevus, et saavutada Eestis seksuaaltervise näitajates Põhjamaadega võrreldav tase," kinnitas Sirje Vaask haigekassa tervishoiu osakonnast. Realistlik eesmärk võiks olla, et Eesti teismeliste abortiivsuskordaja (19.2) jõuaks Soome vastava näitajaga (8.9) samale tasemele.

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuste võrgustik on ka toodud maailmale eeskujuks Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt elektroonilises väljaandes „Amor Youth Clinic Network in Estonia". Väljaanne on leitav Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehelt.

WHO hinnangul on noorte seksuaal- ja reproduktiivtervise alase nõustamise teenuse kättesaadavus Eestis heal tasemel. Noorte tagasiside teenusele on positiivne: noorte nõustamiskeskused on noorte hinnangul usaldusväärsed ja populaarsed. „Tasapisi suureneb ka noormeeste pöördumine" täheldas Mairi Kaha. Teismeliste raseduste ja ka registreeritud suguhaiguste arv on viimase 10 aasta jooksul Eestis märgatavalt langenud ja uuringute järgi on ka kondoomi ja rasestumisvastaste meetodite kasutamine paranenud – noorte nõustamiskeskused on käsikäes kooli seksuaalhariduse arenguga selles olulist rolli mänginud.

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) alustas tööd 1994. aastal Eesti Pereplaneerimise Liidu nime all, 2005. aastast alates on organisatsiooni nimeks Eesti Seksuaaltervise Liit. Alates 1995. aastast on ESTL Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF) liige. Eesti Seksuaaltervise Liidu missioon on kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamine ning seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste kaitsmine Eestis, seksuaaltervise kohta informatsiooni ja heatasemeliste teenuste kättesaadavuse tagamine.