Uudised / Koolitusprojektis „Päästja aitab“ osales 2079 Virumaa last

Päästetöötajad külastasid lasteaedasid eesmärgiga õpetada lapsi tulekahju puhkedes õigesti käituma. Virumaal osales oktoobrikuises „Päästja aitab“ koolitusprojektis kokku 2079 eelkooliealist last, kellest 962  olid eestikeelsed ja 1117 venekeelsed. Päästetöötajad viisid läbi ühtekokku 73 koolitust 62 projektis osalenud  Virumaa lasteaiale.

Koolitusprojekt „Päästja aitab“ toimub igal aastal ja on suunatud 6-7aastastele lastele. Lasteaedasid külastab päästeala operatiivtöötaja koos ennetustöötaja ja päästekoer Nubluga.

Rõhk on mängulistel ja praktilistel tegevustel, mille abil antaks lastele põhjalikud ja eakohased teadmised tuleohutusest. Lastele räägitakse tulekahju tunnustest, ruumis olevatest põlevmaterjalidest ja evakuatsioonist. Nad saavad proovida hädaabinumbrile 112 helistamist, harjutada ruumist evakueerumist ning selgitatakse neile lahtise tulega seonduvaid ohte.Samuti tutvustatakse lastele päästekoer Nublut ja päästetehnikat.