Uudised / Ajakirja Sotsiaaltöö uus number räägib vaimse tervise hoidmisest töökohal

Ajakirja Sotsiaaltöö oktoobrinumbris on vaatluse all kaks omavahel tihedalt läbipõimitud teemat: klientide kohtlemine hoolekandeasutuses ja sotsiaalvaldkonna töötajate endi vaimse tervise hoidmine ning läbipõlemise ennetamine.

Ülevaade olulisematest artiklitest:

  • Õigusteaduse magister Liis Arrak annab üksikasjaliku ülevaate vanema hooldusõiguse mõistest uues perekonnaseaduses ning sellest, mis juhtudel on avalikul võimul lubatud sekkuda vanema ja lapse õigussuhetesse.
  • Õiguskantsleri vanemnõunik Igor Aljošin jätkab vastamist küsimustele, mis puudutavad väärkohtlemise ennetamist hoolekandeasutuses. Seekordne artikkel käsitleb muuhulgas kliendi ja tema seadusliku esindaja informeerimise kohustust ning klientide õigust perekonnaelu puutumatusele.
  • Sotsiaaltöö magister Kadri Kallip uuris vaimu- ja liitpuudega laste kohtlemist ühes haridus- ja ühes hoolekandeasutuses. Selgus, et nendega tehtavale tööle avaldasid suurimat mõju töötajate professionaalsus, sotsiaalteenuste kvaliteet ning kättesaadavus ja sobivate õpitingimuste olemasolu.
  • Erihoolekande eksperdid Urve Tõnisson, Monika Salumaa ja Ain Klaassen selgitavad, kuidas ära hoida klientide väärkohtlemist hoolekandeasutuses, rakendades kaasaegset probleemse käitumise juhendamise metoodikat.
  • Tööpsühholoog Taimi Elenurm annab sotsiaalvaldkonna organisatsioonidele soovitusi, kuidas hoida töötajate vaimset tervist ja ennetada läbipõlemist. Tööinspektsiooni inspektor Raina Pihelgas annab teoreetilise ülevaate sotsiaaltöötaja psühhosotsiaalsest töökeskkonnast. Läbipõlemise teema olulisust sotsiaalvaldkonnas kinnitavad asutuste juhtide ja sotsiaaltöötajate kommentaarid: töötajate vaimse tervise hoidmiseks kasutatakse koolitusi, supervisiooni ja lõõgastavaid ühisüritusi; väikeste omavalitsuste sotsiaaltöötajatele jäävad aga need võimalused sageli kättesaamatuks.

Lisaks võib ajakirjast lugeda Ulvi Uulimaa Marguse ja Inga Kartoni (MTÜ EMITA ja Sisekaitseakadeemia) artiklit motiveerivast intervjueerimisest – nõustamismeetodist, mille abil aidatakse kliendil ületada tema sisemine ebakindlus ja kasvatada valmisolekut muutusteks. Pirjo Turk teeb kokkuvõtte Praxise uuringust „Asenduskodudes kasvanud noorte valmisolek iseseisvaks eluks". Ajakirja lõpulehekülgedel ei saa üle ega ümber päevakajalisest elektriautode teemast.

 

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.