Uudised / Eestis küsitakse noortelt alkohoolseid jooke ostes dokumenti vähem kui kolmandikul ...

Tervise Arengu Instituudi poolt tänavu juunis läbi viidud esimese, üle-eestilise alkohoolsete jookide testostlemise tulemus näitas, et 18-aastastelt noortelt ei küsitud isikut tõendavat dokumenti 71% ostude korral. 18-aastaselt dokumendi küsimine näitab tõenäosust, kui palju küsitakse dokumenti või vanust 16- ja 17-aastastelt noortelt.

Vanust ei küsitud testostlejate käest 93% ostude korral. Veerandil juhtudest ei tekkinud müüja ja ostja vahel ka mingit silmsidet. Isikut tõendavat dokumenti küsiti kõige enam bensiinijaamades ja väikestes toidupoodides. Harvemini küsiti dokumenti supermarketites, keskmise suurusega toidupoodides ja alkoholipoodides.

Õlu ostmise korral pidid poisid näitama dokumenti 30% ostude korral, tüdrukud pidid siidrit ostes näitama dokumenti 28% ostude korral. Viina ostes oli dokumendi küsimismäär poistel 25% ning tüdrukutel 33%. Kõige rohkem küsiti dokumenti Läänemaal (44%) ja Lääne-Virumaal (43%). Võrumaal, Valgamaal ning Põlvamaal oli dokumendi küsimismäär alla 10%.

Uuringu läbiviija, Tervise Arengu Instituudi spetsialist Mariliis Taela sõnul näitab selline tulemus, et alkohoolsed joogid on alaealistele kättesaadavad. „Kuna kättesaadavuse vähendamist loetakse üheks alkohoolsete jookide tarvitamise ennetamise meetmeks, siis testostlemise tulemuste põhjal on võimalik teha ettepanekuid olukorra muutmiseks."

Mariliis Tael lisas, et alkohoolsete jookide testostlemist on erinevates riikides läbi viidud, et saada paremat ülevaadet olukorrast. „Teiste riikide kogemus on näidanud, et korduv alkohoolsete jookide testostlemine vähendab juhte, kus poemüüja ei küsi alkohoolse joogi ostmisel noorelt inimeselt isikut tõendavat dokumenti," lausus spetsialist.

Eesti Kaupmeeste Liidu tegevdirektor Marika Merilai sõnul on Tervise Arengu Instituudi uuring vajalik ja liit toetab tegevusi, mis suunatud noorte alkoholi tarbimise vähendamisele või alaealiste tarbimise ärahoidmisele. „Kaupmeeste Liidu sõnum on, et kaupmehed tõhustavad isikut tõendava dokumendi kontrolli alkohoolsete jookide ostmisel noorte poolt," kinnitas Merilai.

Alkohoolsete jookide testostlemist viisid 15.–17. juunil 14 maakonnas (va Hiiumaa) läbi seitse 18-aastast noort – neli poissi ja kolm tüdrukut. Noored sooritasid kokku 169 poes 184 ostu. Ostu sooritamisel oli ette nähtud, et poisid ostavad õlut või viina ning tüdrukud siidrit või viina. Valitud poed jagunesid kuude klassi: supermarket, keskmise suurusega toidupood, väike toidupood, alkoholipood, keldripood ja tankla.

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu 2009/2010. õppeaasta tulemused näitasid 15-aastaselt on alkohoolseid jooke proovinud juba 92% õpilastest. Regulaarseid ehk iganädalasi tarvitajaid on 15-aastaste poiste hulgas 20% ning tüdrukute hulgas 14%. Noorte alkohoolsete jookide tarvitamise üheks põhjuseks loetakse alkoholi kätte¬saadavust.

Lisainfo: Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee; Marika Meriali, Eesti Kaupmeeste Liidu tegevdirektor, 503 5682, marika.merilai@kaupmeesteliit.ee