Uudised / Tööinspektsiooni kogutud 2011. aasta parimaid praktikaid tunnustatakse töökoha terv...

Tööinspektsioon selgitas välja 2011. aasta töökeskkonna parimate praktikate esikolmiku. Konkursil osalesid kõik Tööinspektsioonile ajavahemikus oktoober 2010 – september 2011 laekunud parimad praktikad, mille hulgast selgitati välja kolm tunnustatavat ettevõtet. Kokku osales konkursil 66 parimat praktikat, mida on peaaegu kaks korda enam kui aasta varem.

Võidukate ettevõtete hulka kuuluvad:

  • Eesti Post, mis lõi süsteemi, et kaitsta postitöötajaid koerte rünnakute eest: isikukaitsevahenditeks hangiti pipragaasid, lisaks jagati teavet koertega käitumise kohta õppevideo jm infomaterjalide kaudu.
  • Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, kus parandati oluliselt töö- ja olmetingimusi: varem pidid töötajad tarima patsiente käsitsi hoone teisele korrusele, kuid nüüd hõlbustavad tööd liftid, tõstuk ja täisfunktsionaalsed voodid.
  • Nõlvak & Ko autoremonditöökoda, mille remondihalli õhus leidus varem heitgaase ja tahmaosakesi, samuti nappis loomulikku valgust. Ümberkorralduste käigus sisustati remondihall kohtäratõmbega lukksepa töökohtadega ning võeti kasutusele maksimaalse aknapinnaga ülestõstetavad garaaživäravad, mis parandasid ruumi sisevalgustust.

Tööinspektsioon kogub ja levitab ettevõtete parimaid praktikaid alates 2009. aastast. Hetkel on andmebaasis 133 praktikat, millega saab tutvuda Tööinspektsiooni kodulehel. Parimate praktikate andmebaas on kodulehel kättesaadav ka venekeelsena.

Parimate praktikate tunnustamine toimub 24. novembril Tallinnas töökoha tervisedenduse II konverentsil „Tervisesõbralik töökoht – tööandja edu võti". Tööinspektsiooni ja Tervise Arengu Instituudi korraldatud konverentsi eesmärgiks on teadvustada töökohal vaimse tervise hoidmise ja edendamise tähtsust. Vaimse tervise probleemid põhjustavad suuri kulusid nii tööandjale kui ka ühiskonnale. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on depressioon muutumas lähikümnendil tähtsuselt teiseks töövõimetuse põhjuseks.

Konverentsi peaesineja on DB Netz AG tervisevõrgustiku juht Eckard Steffin Saksamaalt, kes tutvustab vaimse tervise häirete ennetamise võimalusi Saksa raudteeoperaatori Deutsche Bahn ettevõtetes. Tööandja ja töötaja võimalustest vaimse tervise edendamisel räägib Taimi Elenurm, Tallinna Tehnikaülikooli ja EEK Mainor lektor. Käsitletavate teemade hulgas on ka psühhosotsiaalsete ohutegurite analüüs Tööstressi kaardistaja abil jm.

Konverentsi päevakava leiab Terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist. Samale lehele lisatakse peale ürituse toimumist ka elektroonilised ettekanded.

 

Konverentsi toimumist rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmist "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011".

 

Lisainfo:

  • Evelin Kivimaa, Tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist, tel: 626 9403, mobiil: 56 992 324, e-post: Evelin.Kivimaa@ti.ee
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, tel: 659 3906, mobiil: 5302 2737, e-post: maris.jakobson@tai.ee