Uudised / Rahvusvaheline ümarlaud arutab uimasti- ja seksuaalhariduse tõhustamist Eesti kooli...

Tervise Arengu Instituut korraldab neljapäeval, 1. detsembril koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Soome Suursaatkonna ja Eesti Seksuaaltervise Liiduga rahvusvahelise ümarlaua, et arutada uimasti- ja seksuaalhariduse tõhustamist Eesti koolides.

Ümarlaua eesmärgiks on vastvalminud uuringu põhjal uimasti- ja seksuaalhariduse hetkeseisu käsitlemine Eesti koolides, Euroopa hea praktika näidete tutvustamine ning võimalike lahenduste leidmine uimasti- ja seksuaalhariduse tõhustamiseks.

Tervise Arengu Instituudi uuring näitas, et õpetajad peavad nii uimasti- kui seksuaalhariduse temaatikat oluliseks ja vajalikuks, kuid samas leiavad ka, et nende teemade edasiandmine on keerukas ja spetsiaalseid oskusi nõudev. Õpetajad tunnevad puudust tasuta täiendkoolitustest ning kaasajastatud õpetajaraamatutest ja õppematerjalidest. Ka muudab õpetamise keerulisemaks see, et ühiskonnas on alkoholi ja muude uimastite tarvitamine pigem soositud, mis on aga vastuolus uimastihariduses kujundatavate väärtushinnangutega.

Lisaks Eesti ekspertidele esinevad ümarlaual ka tunnustatud väliseksperdid. Hollandi Radboudi Ülikooli vanemteadur Evert Ketting käsitleb UNESCO kooli seksuaalhariduse kulutõhususe uuringu tulemusi, mis kuue riigi seas hõlmab ka Eestit. Samuti tutvustab ta Maailma Terviseorganisatsiooni seksuaalhariduse standardeid Euroopas. Bergeni Ülikooli emeriitprofessor Britt Unni Wilhelmsen toob oma ettekandes esile Norra teadmised ja kogemused koolipõhise uimastiennetuse rakendamisest.

Ümarlaud on suunatud kõigile Eesti hariduselu mõjutajatele - haridus-ja sotsiaalpoliitika kujundajatele ja elluviijatele, ülikoolidele, kohalikele omavalitsustele ning kolmanda sektori esindajatele.

Ümarlaud „Uimasti- ja seksuaalhariduse tõhustamine Eesti koolides" peetakse Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis, see algab kell 10.

 

Lisainfo:

  • Triinu Kalle, Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte tervise vanemspetsialist, 659 3835, triinu.kalle@tai.ee;
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, maris.jakobson@tai.ee