Uudised / Konverents käsitleb õpetajate ja õpilaste vaimset tervist Tallinna koolides

9. detsembril toimub SEYLE projekti konverents, kus käsitletakse Eesti õpetajate ja õpilaste vaimset tervist võrdluses teiste Euroopa maadega.

SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) on üle-Euroopaline uuring, mille eesmärgiks on edendada 14.-15.–aastaste kooliõpilaste vaimset tervist läbi ennasthävitava ja riskikäitumise ennetamise. SEYLE uuringut rahastab Sotsiaalministeerium ja Euroopa Komisjoni 7. Raamprogramm ning selles osaleb 12 Euroopa riiki.

Konverentsil käsitletakse õpetajate teadmisi vaimse tervise alal, nende psüühilist heaolu ja rahulolu koolikeskkonnaga; samuti õpilaste vaimset seisundit, suitsidaalsust ja tahtlikke enesevigastusi, uimastite tarvitamist, internetisõltuvust ja projektis ettenähtud sekkumiste tulemusi.

Eesti–Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi professori Airi Värniku sõnul on muuhulgas huvipakkuv seos õpetajate endi heaolutunde ja õpilaste vaimse tervise vahel: „Kõrge subjektiivse heaolutundega õpetajad suudavad suurema tõenäosusega hädas olevatele lastele toeks ja abiks olla. Niisiis, et aidata meie lapsi – pöörake tähelepanu ka õpetajatele!"

Konverentsi korraldavad Eesti–Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI), Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut ja Sotsiaalministeerium.

Konverents toimub Tallinna Ülikoolis Tallinna Saalis (Uus-Sadama 5) algusega kell 13. Konverentsi kava on saadaval ERSI kodulehel.

 

 

Lisainfo:

  • Prof dr Airi Värnik, ERSI juhataja, tel: 651 6550, 56 21 55 80, e-post: airiv@online.ee
  • Merike Sisask, ERSI tegevdirektor ja vanemteadur, tel: 651 6550, 51 66 543, e-post: merike.sisask@neti.ee
  • Tiina Ansip, Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik, tel: 6269304, 53030446, e-post: tiina.ansip@sm.ee