Uudised / Toetust saab taotleda noorte ja vanemaealiste tööjõuturule toomiseks

Sotsiaalministeerium ja SA Innove kuulutasid 8. detsembril avatuks taotlusvooru meetmes "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine".

Välja on võimalik jagada 6 650 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2012 kl 17.

Avatud taotlusvoorust saab toetust taotleda kahele tegevusele:

  1. Vanemaealistele (50-74-aastased) tööle rakendumist toetavate tegevuste jaoks. Need projektitaotlused peaksid sisaldama erinevaid abistavaid tegevusi, mis aitaksid vanemaealisi inimesi nii töö otsinguil kui ka tööle rakendumisel.
  2. Noortele (16-24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul töötanud. Selle tegevuse projektitaotlused peavad sisaldama tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.

SA Innove struktuuritoetuste üksuse tööelu talituse juhi Ülle Luide sõnul on noortele suunatud tegevuste planeerimisel olulisel kohal kombineeritud erinevad abimeetmed, mis peavad aitama sihtgrupil tööturule siseneda. „Ühed olulisemad tegevused on karjäärinõustamine, sh karjääriplaani koostamine ja tööpraktika. Noorte puhul on soovitav kaasata vajadusel nõustamisprotsessi ka nende vanemad. Paljud noored vajavad abi tegevusteks, mis hõlbustaks sobiva töö leidmisel – oskus koostada CV-d ja sobivalt käituda töövestlusel jms. Noorte puhul on tihti probleemiks vähene töökogemus või selle puudumine, seega on tegevuste osutamisel üheks kohustuslikuks nõudeks tööpraktika läbimine," rõhutab Luide.

Projektitaotlusi on oodatud esitama juriidilised isikud, FIEd, kohalikud omavalitsused, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused. Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude kogusumma on vähemalt 19 200 eurot. Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile kuni 320 000 eurot. Projekti kestus võib olla kuni 24 kuud.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad 15. detsembril Tallinnas ja 19. detsembril Tartus. Täpsem info ning registreerimine SA Innove koduleheküljel.

Taotlusdokumentatsioon ja täiendav info on leitav samuti SA Innove koduleheküljelt.

 

Lisainfo:

  • Mari Annus
  • SA Innove kommunikatsioonispetsialist
  • mari.annus@innove.ee
  • Tel. 6998 078, 5276159