Uudised / Selgusid Politsei- ja Piirivalveameti ennetusprojektide konkursi võitjad

Selgusid Politsei- ja Piirivalveameti ennetusprojektide konkursi võitjad

  • Autor:Politsei- ja Piirivalveamet
  • 19. Detsember 2011

Korrakaitsepolitseiosakond kuulutas välja süüteo ennetusliku tegevuse konkursi kolm parimat projekti. 2011. aasta võitjaks tunnistati Põhja prefektuuri loengusari „Suhtlemismeister".

Korrakaitsepolitseiosakonna juhi Tarmo Miilitsa sõnul on politsei- ja piirivalvetöö üheks olulisemaks alustalaks ennetustöö. „Me ei pruugi näha ennetustöö tulemusi inimeste käitumises ja hoiakutes koheselt, vaid palju hiljem, kuid siis juba käitumismustritesse palju juurdunumalt. Just seetõttu on ennetustöö äärmiselt oluline ning nõuab missioonitunnet, pühendumist ja kannatlikkust. Tihtipeale me ei märka seda tänuväärt tööd tegevaid inimesi piisavalt, sest kiireid otsuseid nõudev operatiivtöö röövib kogu tähelepanu. Täna me seda viga ei tee ja ütleme selle tänuüritusega aitäh kõigile, kes seda ametit kannavad," ütles Tarmo Miilits.

Korrakaitsepolitseiosakonna koordinatsioonitalituse juhtivspetsialisti Pille Luiga sõnul esitas iga prefektuur konkursile vähemalt kaks tööd, mille sisuks on ennetusliku sisuga õppeprogramm või loengusari. Kuna esitati ka rohkem töid, siis kokkuvõttes anti žüriile hindamiseks üheksa tööd.

Töid hindas üheksast eksperdist koosnev žürii, kuhu kuulusid lisaks PPA Korrakaitsepolitseiosakonna kolmele töötajale ka Lastekaitse Liidu, Eesti Noorteühenduse Liidu, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Päästeameti esindaja.

Žürii valis välja kolm loengusarja. Kolmanda koha sai Lõuna prefektuuri noortele suunatud verbaalse vägivalla vastu võitlev projekt „Sõna jõud", teise koha sai Lääne prefektuuri mereturvalisuse teemaline ennetusprojekt „Teadlik kalur" ja esimese koha sai Põhja prefektuuri poolt õpetajatele suunatud loengusari „Suhtlemismeister".

Pille Luiga sõnul oli esimese ja teise koha vahel väga tasavägine võitlus ning esimene koht saavutati vaid kahepunktise edumaaga.

Hindajate sõnul on „Suhtlemismeister" väga hea näide suurepärasest ametite ja ametkondade vahelisest koostööst, kus töötajad Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talitusest, piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistusest ja noorsoopolitseist koos prokuröri ning Perede ja Laste Nõuandekeskusega on koostanud Harjumaa kooliõpetajatele ühise loengutesarja selleks, et aidata kaasa koolivägivalla märkamisele ja vähendamisele.

Põhja prefektuuri ennetusteenistuse vanema Kristel-Liis Kaunismaa sõnul kestab koolikiusamise ja –vägivalla teemaline loeng kokku 2,5 tundi, mille jooksul selgitavad kõik projekti osapooled oma tööst tulenevate kogemuste põhjal lahti koolikiusamise problemaatika ning võimalused sellega võitlemiseks. „Loengu vältel antakse õpetajatele praktilisi nõuandeid ning programm lõpeb õpetajatele testiga, kus nad saavad näidata, kas teema oli arusaadav ning kas nad olukorra parandamise eesmärgil midagi uut õppisid," räägib Kristel-Liis Kaunismaa.

Tänaseks on loenguid peetud juba üheksale Harjumaa kooli õpetajateperele.

Esiletõstetud loengusarjade projektijuhte ja meeskonnaliikmeid tunnustati 14.detsembril toimunud tänuüritusel.

 

Lisainfo:

  • Helin Vaher
  • Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja
  • 612 3014, 53 408 556
  • helin.vaher@politsei.ee