Uudised / Sotsiaaltöö uus number käsitleb omavalitsuste võimalusi hoolekande korraldamisel

Aasta viimase ajakirja Sotsiaaltöö numbri artiklite läbivaks teemaks on kohalike omavalitsuste võimekus hoolekande korraldamisel: tutvustatakse hea praktika näiteid sotsiaalteenuste arendamisel, probleeme ja võimalusi nende ülesaamiseks.

Olulisemad artiklid:

 • Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste tutvustab kohalike omavalitsuste sotsiaalametnike jõupingutusi täisealiste piiratud teovõimega isikute eestkostja rolli täitmisel.
 • Juristid Agu Eichenbaum ja Elina Madal jagavad tähelepanekuid eestkoste korraldamise praktikast: missugused on eestkostja ülesanded ja vastutus, millega tuleks arvestada eestkostetava vara valitsemisel jms.
 • Marek Atonen sotsiaalministeeriumist annab ülevaate valminud uuringust, mille käigus analüüsiti toimetulekutoetuse saajate struktuuri ja selle muutumist aastatel 2005–2010, toetuse saajatega tehtavat juhtumitööd ja toetuse mõju leibkondade vaesusele.
 • Põhja-Eesti 11 omavalitsuse ühine sotsiaaltranspordiprojekt on oluliselt parandanud erivajadustega inimeste liikumisvõimalusi ning muutnud kättesaadavamaks nii töökohad kui ka sotsiaal- ja tervishoiuteenused, kirjutab projektijuht Jaan Lõõnik.
 • Oma kogemusi sotsiaalteenuste arendamisel jagavad Inna Tamm (Rapla vald), Mari-Anne Tuuling (Leisi vald) ja Põltsamaa valla sotsiaaltöötajad.
 • Elukohta sageli vahetavate perede (rändperede) probleemide ja abistamisvõimaluste üle mõtisklevad Irma Väre ja Krista Närripä Tarvastu vallast.
 • Marju Selg teeb Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) eetikakomitees arutatud juhtumite põhjal järelduse, et sotsiaaltöötajad vajavad rohkem professionaalset toetust. Sotsiaalministeerium plaanib pakkuda sotsiaaltöötajatele järgmisel kahel aastal abi keerukamate juhtumite lahendamisel, rakendades ESF programmi toel tööle neli piirkondlikku koordinaatorit.

Ajakirjas saab lugeda ka sotsiaaltöö magister Annegrete Johansoni artiklit mobiilsest noorsootööst – perspektiivsest meetodist töös riskinoortega. Koeru Hooldekeskuse juht Rünno Lass hindab ajakirjale antud intervjuus viimasel paarikümnel aastal hoolekandes aset leidnud sündmusi nii hoolekandeasutuse juhi kui ajaloolase pilguga.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

 

Lisainfo:

 • Regina Lind
 • Ajakirja vastutav toimetaja
 • 659 3931
 • ajakiri@tai.ee