Uudised / EAS toetab maapiirkondadesse uute teenuskeskuste rajamist

EAS toetab maapiirkondadesse uute teenuskeskuste rajamist

  • Autor:Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
  • 25. Jaanuar 2012

Regionaalministri ettepanekul alustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 20. jaanuarist teenuskeskuste toetusskeemi taotluste vastuvõtmist, mille abil peaks paranema teenuste kättesaadavus maapiirkondades. Teenuskeskus peab osutama vähemalt toidu- ja esmatarbekaupade müügi ning avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenust, vajadusel ka muud piirkonna elanike jaoks olulist nagu postkontor, juuksur, keemiline puhastus, kingsepp, printimis- ja paljunduskeskus vms. Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, 20. märtsini, neid võtab vastu EAS.

„Uudset toetusskeemi rakendatakse esialgu pilootprogrammina Põlva, Valga ja Võru maakonnas, seega ootame taotlusi just nendest piirkondadest," selgitas EASi elukeskkonna divisjoni direktor Kair Tammel. „Kohaliku elu kvaliteet sõltub palju sellest, kas seal leidub aktiivseid inimesi ja ettevõtjaid. Kui on inimesi, kes näevad, et piirkonnas on vajadus mingi teenuse järele, siis toetuse abil on võimalik teha vajalik investeering. Nii on ka maapiirkonnas võimalik saada teenuseid, mis linnas teinekord nii loomulikud ja igapäevased tunduvad," lisab regionaalminister Siim Kiisler.

Toetusskeemi raames toetatakse nii uute teenuskeskuste rajamist, kui ka olemasolevate teenusepakkujate tegevuse ümberkujundamist teenuskeskusteks. Eelduseks on, et vastavaid teenuseid piirkonnas veel ei osutata.

Toetusest kompenseeritakse uute teenuste pakkumisega lisanduvat personalikulu, ehitus- ja remonditööde, mööbli, sisseseade ja seadmete ostu kulu ning muid lisanduvaid kulusid.

Toetust saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida ei juhi avalik sektor. Vooru eelarve on 300 000 eurot ning taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni 20 000 eurot. Programmi rahastab Siseministeerium riigieelarvest.


Lisainfot taotlemise kohta leiab siit.