Uudised / Oma alkoholitarvitamise võimalikke terviseriske saab igaüks ise hinnata

Veebilehel Alkoinfo.ee on saadaval test, mille abiga saab inimene kiire ja usaldusväärse hinnangu oma alkoholitarvitamisega seotud terviseriskide kohta.

AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) nimelise küsimustiku on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon ning seda küsimustikku kasutavad oma töös ka perearstid ja nõustajad.

AUDIT test keskendub alkoholi liigtarvitamise ning sõltuvuse esimeste märkide tuvastamisele. Test, mida peetakse üheks kõige täpsemaks, koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, tervist ohustav tarvitamine, tervist kahjustav tarvitamine ning võimalik alkoholisõltuvus.

Alkoinfo.ee vahendusel tegi möödunud aastal AUDIT testi kokku 7689 inimest, kellest 4756 olid mehed ja 2933 naised. Tervist ohustavat alkoholitarvitamist leiti 36% vastanute puhul, 11% vastajatest sai hinnangu, et nende alkoholitarvitamine on tervist kahjustav ning 20% vastanute puhul oli tegu võimaliku alkoholisõltuvusega.

Kui testi teinud naised kuulusid peamiselt madala riskiga tarvitanute (46%) ja tervist ohustava tarvitamise rühma (35%), siis meestest 37% kuulus tervist ohustava alkoholitarvitamise rühma ja 27% võimaliku alkoholisõltuvuse rühma. Testi teinud naiste seas oli neid, kel on võimalik alkoholisõltuvus 11%. Kõige enam vastajaid oli vanuserühmades 18-24 ja 25-34 aastat. Tervist kahjustavat tarvitamist esines nendes vanuserühmades ka kõige enam. Võimaliku alkoholisõltuvusega inimeste arv oli aga suurem vanemates vanuserühmades.

Alkoinfo.ee lehel tehtud testide tulemused näitavad vaid küsimustikule vastanud inimeste tulemusi nende sisestatud vastuste alusel ega ole üldistatavad kogu Eesti elanikkonnale.

AUDIT küsimustiku sobivust meie perearstisüsteemis hinnati esmakordselt 2010. aastal. Pilootprojekti tagasiside oli küllalt julgustav - enamus patsientidest oli huvitatud testi täitmisest, kuid arstide ja õdede hinnangul vajasid nad enam koolitust edasise nõustamise osas. Tänaseks on Tervise Arengu Instituudi korraldatud alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise koolitusel osalenud ligi 300 pereõde ja perearsti.

Alkoholi liigtarvitamine kuulub oluliste tervist kahjustavate ja surma põhjustavate tegurite hulka. Alkohol on otseselt või kaudselt seotud enam kui 60 erineva haigusseisundi või häirega. 2010. aastal oli Eestis iga kümnes surm seotud alkoholi liigtarvitamisega. Liigtarvitamise varajane avastamine on oluline alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012" raames.

AUDIT testi on kättesaadav veebilehe Alkoinfo.ee avalehel.

 

Lisainfo:

  • Maris Jakobson
  • Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
  • 659 3906
  • 5302 2737