Valdkonnad / Liikumine

Piisav regulaarne füüsiline aktiivsus aitab edendada ja hoida nii kehalist kui ka vaimset vormi ning ennetada erinevaid haigusi (näiteks südame-veresoonkonnahaigusi, luude hõrenemist ja teatud vähitüüpe).

Järgnevalt on erinevatele rahvusvahelistele allikatele* tuginevalt välja toodud kehalise aktiivsuse soovitused eri eagruppidele. Soovituste kasutamisel on oluline arvestada inimese kehaliste ja vaimsete võimetega.

 

* Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1. Nordic Council of Ministers 2013; UK physical activity guidelines. 2011. Department of Health.

 

MÄRKSÕNAD: liikumine kehaline aktiivsus