Valdkonnad / Vähk

Teadmised pahaloomuliste kasvajate tekkepõhjustest ja ennetusvõimalustest ütlevad, et ligi 30%-50% kõigist vähijuhtudest on välditavad terviliku eluviisi ja immuniseerimise kaudu vähki põhjustavatesse infektsioonidesse.

Vähi tekkimises mängib märkimisväärset osa tubakatarvitamine (sh passiivne suitsetamine), alkoholi liigtarvitamine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja sellega seotud ülekaal. Aastatega on tõusnud nahavähki haigestumine, mis räägib sellest, et vajalik on tõhustada teavitustööd ülemäärase päevitamise riskidest. 

Samaväärselt ennetustegevusega tuleb vähihaigestumuse ja -suremuse vähendamiseks võtta kasutusele tõhusaid, kaasaegseid kasvajate varajase diagnoosimise ja ravi meetodid. Varajase diagnoosimise aluseks on nii patsientide teavitamine ja koolitus kui ka skriiningprogrammide rakendamine, mis võimaldaksid vähki avastada enne, kui tervise osas inimene kaebusi veel ei esita. Eestis tehakse praegu emakakaelavähi, rinnavähi ja jämesoolevähi sõeluuringuid. Täpne info sõeluuringute kohta on Haigekassa kodulehel. 

Perearstidel on skriiningute osaluse kasvatamisel oma roll. Iga aasta algul edastab Haigekassa perearstidele info nende nimistus olevate patsientide kohta, kes peaksid skriiningutes osalema. Selle info alusel saavad perearstid oma patsientidele meeldetuletuse teha.

MÄRKSÕNAD: vähk vähiennetus