Töövahendid / Töövahendid

Tervise Arengu Instituudi poolt hallatav Eesti toitumise infosüsteem www.nutridata.ee koondab Eesti toitumise valdkonna andmeid, olles kasulikuks töövahendiks Eesti toitumise alase olukorra hindamisel ning oma tegevuste planeerimisel.

Toitumise infosüsteem koosneb järgmistest osadest:

Toitumisuuringute andmebaas

Toitumisuuringute andmebaas koondab elektrooniliselt kõigi Eestis seni teostatud peamiste toitumisuuringute tulemused.

Andmebaasi koondatavad andmed peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:

  • andmed Eesti kohta
  • andmete kvaliteet
  • olulisus toitumise ja füsioloogiliste muutuste hindamisel, toitumispoliitika loomisel ja läbiviimisel
  • rahvusvaheline võrreldavus (ECHI, EFCOSUM indikaatorid)

Toitumise analüüsi programm

Toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ning soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka programmis olevaid retsepte ja näidismenüüsid. Toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ja tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.

Toidu koostise andmebaas

Tõenduspõhine Eesti toidu koostise andmebaas sisaldab andmeid üle kahe tuhande Eestis enamlevinud toidu toitainelise koostise kohta. Lisaks energiasisaldusele on olemas andmed 58 erineva toitaine sisalduse kohta. Andmebaasis kajastatakse andmeid vastavalt riiklikele märgistusnõuetele, andmete kättesaadavusele ja Eestis esinevatele toitumisega seonduvatele terviseprobleemidele. Andmebaasi loomisel tugineti rahvusvahelistele (EUROFOODS, EuroFIR) nõuetele ja soovitustele.