Töövahendid / Töövahendid

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatakse Eesti tervisega seotud statistikat ning uuringute tulemusi.

Andmeallikateks on Tervise Arengu Instituut, instituudis asuvad meditsiiniregistrid, Terviseamet, Ravimiamet ja teised asutused. Andmeallikad on nimetatud andmete juures üldinfona. Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Andmebaas koosneb seitsmest põhivaldkonnast, mis jagunevad alamvaldkondadeks:

  • rahvastikunäitajad
  • haigestumus
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused
  • tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
  • tervisekäitumine ja tervis
  • ravimite kasutamine
  • terviseprofiilide alusandmed
  • toitumine - viide toitumisuuringute andmebaasi

Olemasolevate andmetabelite uuendamised ja uute andmete lisamise kuupäevad on toodud avaldamiskalendris. Iga tabeli viimane uuendamise kuupäev on esitatud andmetabelite loetelus tabeli nime järel.

Sisene andmebaasi:

tstua logo