Blogi / Perepäev näitas suurt huvi suitsetamisest loobumise vastu

Perepäev näitas suurt huvi suitsetamisest loobumise vastu

  • Autor:Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
  • 14. Märts 2013

Pühapäeval, 10. märtsil Tallinna Lauluväljakul peetud koguperepäev „Naistelt naistele" näitas suurt huvi suitsetamisest loobumise vastu.

Tervise Arengu Instituut (TAI) osales ettevõtmisel töötoaga, kus eksperdid Tiiu Härm ja Ülle Ilves jagasid teavet ja infomaterjale suitsetamisest loobumise ning sõeluuringute kohta. Mõlemad jäid päeva ja osalejate aktiivsusega väga rahule.

Külastajaile pakkusid eriti huvi tubakakahjude näitlikud vahendid: mulaažid, pildimaterjal ning testid nikotiinisõltuvuse tugevuse hindamiseks ja vingugaasi kontsentratsiooni määramiseks väljahingatavas õhus. Lisaks toimus kogupere nõustamine nii aktiivse kui kaudse suitsetamise tervisekahjude osas.

„Positiivsena võib nentida, et 53 testitud inimesest oli suitsetajaid kuus, neist viis olid mehed ja üks naine," lausus Tiiu Härm. „Teismeliste seas suitsetajaid ega muude tubakatoodete tarvitajaid ei olnud. Siiski jälgisid vanemad huviga oma järelpõlve CO-testeri näite, kas on midagi kahe silma vahele jäänud...," lisas ekspert muiates.

Tiiu Härm märkis, et tubakasuitsuvaba kodukeskkonna loomisest olid huvitatud nii lapsed kui täiskasvanud. „Mitmed pöördujad olid suitsetamisest loobunud, kes alles väga hiljuti või kes teinud seda mõned aastad tagasi. Nende kiitmine ja seeläbi teiste motivatsiooni tõstmine tubakast loobumisel kulus marjaks ära ning toimis, sest rahvast oli töötoas pidevalt piisavalt."

Ülle Ilves jagas töötoas teavet sõeluuringute tähtsusest – noorematele naistele emakakaelavähi ennetamise ja eakamatele naistele rinnavähi varajase avastamise osas. Positiivne oli külastajate teadlikkus ja juba osalemine sõeluuringutes.

Koguperepäeva korraldasid Naiskodukaitse, Sisekaitseakadeemia ja Eesti Politsei Naisühendus.

Teavet suitsetamisest loobumise kohta ning suitsetamisest loobumise kabinettide asukohad täiskasvanutele ja noortele leiab: http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/tubakas/suitsetamisest-loobumine.