Blogi / Programm "Imelised aastad" pakub osalistele kasulikku teavet ja ilusaid tun...

Kui protsess on liikuma pandud ning mitte ainult vanemad pole õppinud last kiitma, vaid juba laps hakkab ka vanemat kiitma, siis on see üllatavalt hea tunne, ütleb vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ üks grupijuhtidest, Keila linnavalitsuse liige Elmet Puhm. Ning see pole mitte hea tunne ainult vanematele, vaid ka lastele. Elmet Puhm märgib, et alguses võttis ta „Imeliste aastate“ projekti üsna skeptiliselt, aga kui asjale lisati juurde tõenduspõhisus, siis hakkas sellesse ka usk tekkima. „Nüüd, olles kaks aastat ise koolitanud, võin ütelda, et üks asi on numbrid, kuid teine asi on veel need emotsioonid, mis tulevad vanematelt. Veelgi ilusam – lastelt, kui nemad on märganud, et ema või isa käitumine on muutunud.“

isajapoeg„Lapsevanemal on mõnikord keeruline tunnistada, et ta ei oska ja vajab abi,“ ütleb kolme lapse ema, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva „Imeliste aastate“ pilootprojekti lõpuseminaril eelmisel nädalal. „Arusaam, et lapsevanem ongi lapse sündides juba tark ja peab kõike oskama, on kusagilt väga tugevalt sees. Kui suudame endale tunnistada, et me mõnda asja ei oska, et ka emaks ja isaks olemist tuleb õppida, siis selle sõnumi viimine emade, isade, perede ja ka kohalike omavalitsusteni on väga oluline. Et ka need, kes on peredele kõige lähemal, saaksid abi pakkuda.“

Ligi kolm aastat tagasi alustas Tervise Arengu Instituut programmiga „Imelised aastad“, mille Eesti eksperdid olid välja valinud kahe maailmas kõige enam positiivset tagasisidet saanud lapsi ja nende peresid aitava programmi hulgast. USA-s loodud „Imeliste aastate“ peamine idee on aastaid Suurbritannias selle metoodika järgi töötanud grupijuhi Caroline White sõnul vähendada laste agressiivset käitumist, mida kahjuks esineb laste hulgas järjest rohkem ning probleemid algavad järjest nooremas eas. „Kui tahame lapse käitumist muuta, ei saa me ainult lapsega tegelda“ ütleb Tervise Arengu Instituudi vanemahariduse ekspert Ly Kasvandik. „Last ümbritseb süsteem ning meil on vaja ka sellega tegelda.“

Tänaseks on „Imeliste aastate“ programmi läbinud ligi 600 lapsevanemat. Osalenute seas nii emasid, isasid, vanavanemaid, kasuvanemaid. Gruppidest ligikaudu pooled olid eesti keelsed, pooled vene keelsed. Saadud on ka suur hulk positiivset tagasisidet. Näiteks hindasid osalenud kõrgelt nii koolituse kasulikkust kui suhete paranemist lapsega. Samuti programmi lähenemise sobilikkust. Ka näitasid läbiviidud uuringud suuri positiivseid muutusi vanemate oskustes ning laste käitumises.

Tänaseks on välja õpetatud üle Eesti 32 põhiprogrammijuhti, kellest osa eesti ja osa vene emakeelega, olemas on põhjalik grupijuhtide toetussüsteem, mis sisaldab koolitusi ja supervisioone. Valmis sai ka kulude-tulude analüüs. Kuigi Eestis on veel võrreldes teiste riikidega, kus „Imelised aastad“ peresid toetab, rahasse arvestatud andmeid vähem, näitab esimene kulude-tulude analüüs, et programm tasub end majanduslikult ära ka Eestis.

Pilootprojekt Eestis on lõppemas, aga programm jätkub, nii 3-8 aastastele lastele mõeldud põhiprogramm, mis keskendub vanema-lapse suhtele ning jätkuprogramm, mis tegeleb vanema enda tugivõrgustikuga, et vanemal jätkuks vanemaks olemiseks energiat, kannatlikkust ja kõike muud vajalikku. Lähima viie aasta eesmärk on võimaldada programmis osalemist suuremale osale 3-8-aastaste laste vanematest. Jätkatakse koostöös kohalike omavalitsustega, lisandub koostöö Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskustega. Tervise Arengu Instituudi ülesandeks jääb ka edaspidi korraldada grupijuhtide supervisioone, väljaõpet ja viia läbi mõjuuuringuid, lapsevanemate gruppe korraldavad kohalikud omavalitsused ja vaimse tervise keskused.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ piloteerimine Eestis toimus märtsini 2017.a. Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi “Riskilapsed ja -noored“ raames. Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumiga alustas programmi rakendamist 2014. aastal 3–8-aastaste laste vanematele mõeldud baasprogrammiga. Alates 2016. aasta detsembrist viiakse läbi ka jätkuprogrammi.

Foto: www.incredibleyears.com