Blogi / TET võrgustik annab juurde uusi ideid ja jagatud kogemusi

"Kõige parem asend on järgmine asend,“ ütleb tervist edendavate töökohtade võrgustiku (TET) selle hooaja viimasel seminaril füsioterapeut Cristina Lõokene, rääkides sellest, kuidas vanemas eas liikumise abil paremini töövõimet säilitada ning viidates sellele, et inimene on loodud liikujaks ja tervise huvides tuleks oma asendit tööd tehes sageli muuta.

Selle poolaasta viimase tervist edendavate töökohtade seminari teemaks oli töötamine ja vananemine ning keskendus seminar kahele teemale - kuidas oma mõtteid selgemaks ning lihtsamaks mõelda, kasutades selleks joonistamist ning kuidas vanemas eas säilitada hea füüsiline tervis töö juures, lisaks - millised harjutused sellele kaasa aitavad.

Millele seminaridel täpsemalt keskendutakse, selle valikul saavad tervist edendavate töökohtade võrgustiku liikmed enamasti ise kaasa rääkida ning suur osa esinejatest on praktikud ettevõtetest, kes jagavad teistele oma kogemusi. Aga mitte ainult. Näiteks on kohtumiste teemasid seotud ka Tervise Arengu Instituudi tervisekalendriga.

Kaubamaja personalikonsultandi ja töökeskkonna spetsialisti Piibe Pilme sõnul annavad võrgustiku üritused tavaliselt juurde uusi ideid ning kogemusi. „Meil on küll mõtteid olnud muuta infot töötajate jaoks visuaalsemaks, et oleks huvitavam ning lihtsam meelde jätta. Idee võib olemas olla, tervist toetavate ettevõtete võrgustikust saab selle teostamiseks vajaliku tõuke,“ räägib Piibe Pilme teisest seekordsest ettekandest, kus koolitaja Kati Orav rääkis graafilisest lihtsustamisest ning sellest, kuidas seda kasutada eesmärkideni viiva tee läbimõtlemisel. Ka seda, kuidas meetodit kasutada, et vanemaealisi paremini töökohal tervisedendusse kaasata.

P6160019Võrgustiku liikmena on Kaubamaja loonud oma terviseaasta, kus sarnaselt Tervise Arengu Instituudi tervisekalendrile on aasta üheksa kuud jaotatud terviseteemade vahel, millele kuu vältel keskendutakse. Näiteks oli veebruar pühendatud toitumisele ja suhkrutele, aprill liikumisele, mai tubaka ja alkoholi tarvitamise vähendamisele. Sel kuul maalitakse Kaubamajas unenägusid – see tähendab, et räägitakse puhkuse olulisusest. „Väga põnevad on olnud meil ka tuberkuloosi ja HIV kuu, kus Tervise Arengu Instituudi spetsialistid käisid rääkimas. Mis inimestele alati nö „peale läheb“, on liikumine. Kevadel alustasime iga esmaspäevase jooksutrenniga, koos treeneriga. Nii et suuname kogu aeg oma inimesi tervislikuma elustiili poole.“

Tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi 12 aastat tagasi ning sinna kuulub nüüdseks üle 270 organisatsiooni üle Eesti. Võrgustikus jagatakse kogemusi ning teavet selle kohta, kuidas arendada töökeskkonda ning tervislikumat elustiili, samuti kuidas paremini ennetada kutsehaigusi ning parandada tööohutust. Võrgustikuga liitumine ei too ettevõtetele kaasa rahalisi kohustusi. Liitumine annab parema võimaluse õppida teistelt organisatsioonidelt, rikastada töötajatele pakutavat teavet ning arendada pakutavaid terviseteenuseid.

TET-võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted
Võrgustiku liikmed:
• arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
• orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
• keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
• kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
• teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.