Blogi / ALVAL – perearsti tänuväärne tööriist patsientide alkoholi liigtarvitamise vähendamis...

ALVAL – perearsti tänuväärne tööriist patsientide alkoholi liigtarvitamise vähendamisel ja ennetamisel

  • Autor:Maria Ratassepp, Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna vanemspetsialist
  • 23. August 2017

Juba aasta aega on 11 perearstikeskust üle Eesti osutanud alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) teenust. Uurisime perearstidelt ja pereõdedelt, mis on pannud neid ALVALit tegema ja kuidas neil läheb.

Ühe ALVALi teenuse osutamise põhjusena toovad arstid ja õed välja selle, et alkoholiteema tõstatamine on vajalik eelkõige patsiendi tervise seisukohast. Alkoholist rääkimine on – või vähemalt peaks olema – sama igapäevane kui vestlused suitsetamise, liikumise, toitumise ja üldise tervisekäitumise teemal. ALVALi teenuse kaudu on hea võimalus alkoholiteemat patsiendiga struktuurselt käsitleda.

Perearsti ja ALVALi koolitaja Anneli Rätsepa sõnul on ALVALi projektis osalemine väga lihtne viis patsiendiga alkoholitarvitamise teema tõstatamiseks. „Seni ei ole nendest, kellele olen ettepaneku teinud, ükski keeldunud,“ nendib ta. Ka Tervise Arengu Instituudis läbi viidud uuringu1 kohaselt ei pane patsient enamasti pahaks, kui tervishoiutöötaja uurib tema alkoholi tarvitamise kohta ning kui alkoholi tarvitamine on seotud terviseprobleemidega, on inimesed üldjuhul valmis ka oma tarvitamisharjumusi muutma.

ALVAL rutiiniks

Teine levinud põhjus ALVALi teenuse osutamise kasuks on see, et mõne tervisehädaga seoses või autojuhi tervisetõendi jaoks tõstatakse alkoholitarbimise küsimus nagunii. „Üritame oma töötajate hulgas tekitada rutiini alkoholi teema käsitlemisel ning panna ennast ja oma kollektiivi sellele teemale enam tähelepanu pöörama,“ ütleb perearst Reet Laidoja. Alkoholiteema käsitlemine üldarstiabis on rutiinne tegevus, mis lisaks ennetavale iseloomule võib välja tuua ka raskemate tervisehäirete põhjuseid.

Perearstid kiidavad ka, et ALVALi programmiga on peremeditsiini toodud hea küsimustik alkoholitarvitamise hindamiseks – AUDIT – ning erinevad abimaterjalid, mis aitavad tarvitatud alkoholi koguseid määrata, patsiendiga vestlust juhtida, jagada talle infot jne. ALVALi käigus on Perearst2 programmi kasutajatele integreeritud töölauale AUDIT ja muud töövahendid, mis aitavad programmis osalemisega kaasneva bürokraatia viia miinimumini. „Väga oluline on, et programmi "Kainem ja Tervem Eesti" teise osana on Eestisse tekkinud ka alkoholitarvitamise häire ravikeskused, kuhu saame patsientidel soovitada pöörduda, kui lühisekkumisest ei piisa,“ lisab Reet Laidoja.

Koolitusel enesekindlamaks

Et end oma töös kindlamalt tunda, on teenuseosutajate sõnul suur abi olnud kahepäevasest ALVALi koolitusest. Koolituse käigus selguvad nii faktid kui ka hoiakud alkoholi liigtarvitamise kohta, praktilise poole pealt harjutatakse patsiendikeskset motiveerivat vestlusstiili. Faktidest – alkoholiühikud, riskipiirid, AUDITi punktisummad – on kasu alkoholiteema objektiivsel käsitlemisel. Koolitusel mängitaksegi läbi kogu alkoholiteema käsitlemise struktuur: teema tõstatamisest vestluse lõpetamiseni. Madala AUDITi punktisummaga on vestlus lühem, kuid kui testi skoor näitab võimalikku ohtu patsiendi tervisele, jagatakse patsiendile infot tema tervisliku seisundi ja alkoholitarvitamise seostest, võetakse tema nõusoleku korral jutuks viisid liigtarvitamise vähendamiseks, aidatakse leida teid motivatsiooni suurendamiseks või selle säilitamiseks.

Reet Laidoja märgib, et enim on ehk kardetud et alkoholi teemal lühisekkumine on aeganõudev, kuid koolitustel see müüt sai kummutatud. Anneli Rätsep lisab: „Aega läheb enam, kui patsient saab AUDIT testil kõrgema skoori, mis vajab lühisekkumist. Enamik inimesi tarvitab alkoholi siiski madala riski piires ning vestlus nendega võtab aega vaid mõned minutid.“

Koolitusel arutletakse selle üle, kuidas tervishoiutöötaja hoiakud mõjutavad vestluse kulgu, kuidas tulla toime lühisekkumise käigus tekkida võiva ebaedu või abituse tundega, millised on ALVALi võimalused ja piirid. Tähtis osa on ka sellel, kuidas suurendada patsiendi enda vastutust oma tervise eest. „ALVALi kaudu kasvab väga paljude patsientide teadlikkus enda alkoholitarvitamise harjumusest ja selle mõjudest. On inimesi, kes ei ole valmis tegema mingeid muudatusi ja see on nende otsus, kuid üsna palju on neid inimesi, keda siiski huvitab oma tervise säilitamine ning on valmis selle heaks midagi tegema. Olgu see kasvõi üks väike muudatus,“ räägib Anneli Rätsep.

Tutvustatakse ka ravivõimalusi alkoholitarvitamise häire kahtlusega patsientidele. Perearstid märgivad, et praegu on mõningaseks takistuseks asjaolu, et perearsti tasandi ja alkoholitarvitamise häire ravi tasandi vahel ei liigu patsiendi kohta käiv info tõhusalt ning infot ravikeskuses toimuva kohta saavad perearstid vaid patsiendi enda kaudu. Tegemist on tundliku teemaga, kuid ka lakoonilisest infost tervise infosüsteemis patsiendi ravi tulemuslikkuse kohta oleks kasu. Koostöö eri tasandite vahel võimaldaks veelgi tõhusamalt patsienti aidata.

Koolitus on muidugi vaid sissejuhatus igapäevatöös ette tulevatele juhtumitele, kuid seal omandatud teadmised ja oskused võimaldavad enesekindlalt vestlusega algust teha ning hoiavad arsti-õde reel ka siis, kui patsient pole nii koostööaldis, kui ta nende meelest olla võiks. „ALVAL-il on väga lihtne struktuur ning konkreetsed taktikad, mida on võimalik paari päevaga omandada. Samuti on hea, et kõiki taktikaid ei pea alati kasutama. Õpime koolitusel ära tundma, millistele patsientidele millised taktikad sobivad,“ julgustab Anneli Rätsep.

Nagu ikka – kogu maailma ei saa sülle võtta ja kõiki liigtarvitajaid karskusse juhtida ei ole niipea võimalik ja see ei ole ka eesmärk. „Kusagilt aga peab alustama, sest mida rohkem ma teen, seda rohkem ma usun,“ ütleb perearst Tatjana Ruže.

„ALVALi koolitus on alustamiseks hea võimaus, sest just siin sain aru, et alkoholiteema käsitlemine pole midagi hullu ega rasket,“ lisab perearst Katrin Kivisto.

Registreerumine ALVALi 2017. aastal toimuvatele koolitustele on avatud, rohkem infot leiate aadressil www.terviseinfo.ee/kte/koolitused.

Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenust ja koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond toetuse andmise tingimuste „Kainem ja tervem Eesti“ raames. Rohkem infot programmi leiab aadressil www.terviseinfo.ee/kte.

1 Iisi Kriipsalu, Natalja Gluškova, Heli Tähepõld. Perearstikeskust külastavad patsiendid soovivad rääkida alkoholi tarvitamise teemal. Eesti Arst 2015'

 

Artikkel on ilmunud ka väljaannetes Meditsiiniuudised ja med24.