Blogi / Näidismenüüde ja -retseptide esitamise tähtaega on pikendatud

Seoses NutriData toitumisprogrammi eeldatava uuenemisega 2019. a. jaanuari lõpus on lasteaedade ja koolide uute näidismenüüde ja -retseptide ideede esitamise tähtaega pikendatud 2019. aasta 6. maini.

2015. aastal avaldati uued Eesti riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused, ette on valmistamisel ka muudatused lasteasutuse toitlustamise määrusesse. Seoses sellega paluvad Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu instituut toitlustajatel, kokkadel, toitumisnõustajatel ja kõigil teistel, kes soovivad kaasa mõelda, anda oma panus parimate näidismenüüde koostamisse laste toitlustamiseks koolides ja lasteaedades.

Näidismenüüd ja retseptid vaadatakse üle Tervise Arengu Instituudi spetsialistide poolt ning nende sobivusel (ja vajadusel kohendamisel koostöös autoritega) koostatakse saadetud materjalist pdf-formaadis raamat, mis pannakse üles www.terviseinfo.ee lehele. Raamatus loetletakse üles kõik nimed/asutused, kelle menüüsid ja retsepte kasutatakse. Samuti saavad retseptid ja menüüd olema kõikidele kättesaadavad NutriData toitumisprogrammis.

Menüüde koostamise juhistest ning koolitustest loe lähemalt siit.