Search_title

Search Keyword laste noorte tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. COVID-19 vastu vaktsineerimise soovitused kevad-suviseks hooajaks

  Search category: Uudised

  Immunoprofülaktika ekspertkomisjon uuendas COVID-19 vastu vaktsineerimise soovitusi. Lastele ja noortele soovitatakse COVID-19 vastu vaktsineerimist vaid riskirühma kuulumisel ja tõhustusdooside vaheline ... 20 Märts 2023
 2. Eesti noorte hinnang oma elule, tervisele ja peresuhetele on varasemast halvem, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on viimase nelja aastaga noorte hinnangud oma tervisele, eluga rahulolule ning peresuhetele varasemast ... 07 Märts 2023
 3. Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  Search category: Blogi

  ...  Pärnu linnavalitsuse lastekaitse teenistus, politsei- ja piirvalveameti Lääne prefektuur, mitmedimensioonilise pereteraapia ehk MDFT-terapeudid, Pärnu noorte vabaajakeskuse toonane allüksus Pärnuma ... 17 Veebruar 2023
 4. Toitumise ja liikumise temaatika käsitlemine koolides

  Search category: Koolis

  Koolituse eesmärk on värskendada teadmisi ja anda töövahendid ning oskused laste ja noorte toitumis- ja liikumissoovitustest, et toetada nende arengut tervist toetavate harjumuste ja erisuguste oskuste ... 13 Veebruar 2023
 5. Kas klaas on pooltühi või pooltäis?

  Search category: Blogi

  ...  ukrainlastel õuduste aeg üle elada, panustades tuhandeid tunde vabatahtlikku tööd, kogudes tonnide viisi toiduaineid, rõivaid, esmatarbekaupu, hankides ja sisustades kiirabiautosid – teeme seda, ses ... 30 Jaanuar 2023
 6. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ...  muutmist ning tulemusi ei ole kohe näha. Lastele ja noortele suunatud uimastiennetuses, mille olulisuse suhtes valitseb üksmeel, on jõutud tõdemuseni, et hirmutamine (negatiivsete tagajärgede ülevõimendamine ... 16 Detsember 2022
 7. Sotsiaaltöö detsembrinumber kirjutab noortest ja erialade koostööst

  Search category: Uudised

  ... artikleid pagulaste toetamisest ja teistel päevakajalistel teemadel. Tervise- ja tööminister Peep Peterson kirjutab eessõnas 1. juulist jõustuvast hooldereformist. Kogemused Numbri persooniks ... 16 Detsember 2022
 8. Euroopa Liidu terviseülevaade aastal 2022

  Search category: Uudised

  ...  Tugeva jälje on jätnud pandeemia miljonite noorte eurooplaste vaimsele tervisele. Pandeemia ajal suurenes mitmes Euroopa riigis (nt Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Rootsi ja Norra) depressiooni sümptomiteg ... 13 Detsember 2022
 9. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ...  hoiduda. Mulle meeldib väga Gerd Kanteri õhku visatud küsimus: „Miks ei anta kehalise tundides lastele kodutöid, nagu teistes ainetes?“. Aga tõesti – miks? Sest just siin võib peituda üks võimalikes ... 12 Detsember 2022
 10. Noortesõbralikus Muhu vallas unistatakse suurelt

  Search category: Blogi

  Muhu vald sai 2021. aastal noortesõbraliku omavalitsuse tiitli. Valla sotsiaalnõunik ja ühtlasi lastekaitsespetsialist Anneli Tõru ning Muhu noortekeskuse juhataja Liia Ots on ühendanud jõu, et kogukond ... 24 November 2022
 11. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ... nii lapsi kui ka tulevasi põlvkondi. Vaimse tervise edendamiseks tuleb fookus seada lastele ja noortele. Taanis tehtud „Imeliste aastate“ uuring tõi välja, et peale selle, et programm toetab vaimset ... 17 Oktoober 2022
 12. Ajakirja Sotsiaaltöö juubelikonverentsil kõneldi rohesotsiaaltööst ja sotsiaalvaldkonna töötajate tööalasest toetamisest

  Search category: Uudised

  ... ei toeta. Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja Valter Parve kutsus üles ennetama inimvara raiskamist, vähendades riske laste ja noorte elus. Marju Medar Tallinna ülikoolist tegi aga ettepaneku uu ... 07 Oktoober 2022
 13. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ...  tugisüsteemi juhtumikorraldaja, avatud noortekeskuse noorsootöötaja kui ka mõni muu laste ja noortega töötav spetsialist. MoNo eeldab spetsialistilt valmisolekut töötada eri (kultuuri)tausta  ... 07 Oktoober 2022
 14. Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber vahendab häid kogemusi ja kutsub mõtlema tööheaolule

  Search category: Uudised

  ... b traumateadliku elulootöö metoodika kasutamise võimalusi asendushooldusel kasvavate laste identiteedi toetamiseks ning osalusuuringu kahe esimese etapi tulemusi. Mis viis lastekaitsetöötajaid otsuse ... 30 September 2022
 15. Perepesa toetab laste ja perede heaolu

  Search category: Blogi

  ... keskkonna loomiseks on vaja ühiskonna ühist panust. Perepesa on kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus, mis toetab laste ja perede heaolu süsteemse ennetustöö ja varajase märkamisega. Eestis ... 15 August 2022
 16. Tule 27. augustil Pere ja Kodu vanemluse konverentsile! Juttu tuleb ka kasuvanemlusest

  Search category: Uudised

  ...  räägivad hooldusepere vanemad Elise Nikonov ja Norman Ojasoo ning lastepsühhiaater Anne-Daniel Karlsen. Esitame küsimusi ja kummutame müüte. Tutvu kavaga ja registreeri end hiljemalt 22. augusti ... 04 August 2022
 17. Uuring: levinuimad vaimse tervise probleemid on depressioon ja ärevushäired

  Search category: Uudised

  ... a inimesed ning töötud. Depressioonirisk on suurem naistel, tugeva geneetilise eelsoodumusega inimestel ning riskeeriva tervisekäitumisega inimestel. Samas on lastega peredes elavatel täiskasvanut ... 28 Juuni 2022
 18. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  Search category: Uudised

  ...  naised kogemusi seoses lapse sünniga. Ingrid Sindi võtab kokku oma doktoritöö olulisemad tulemused, mis puuduvad kolme võistlevat heaoludiskursust asenduskodus. Helen Saarnik tutvustab Lastekaits ... 30 Mai 2022
 19. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ...  üksildustunne on pandeemia ajal suurenenud. Eestis tunneb iga kümnes murdeealine end koolis sageli üksildasena. Õpilaste hinnangud kooliskäimise meeldivusele on madalad: vaid kümnendikule Eesti kooliõpilastes ... 23 Mai 2022
 20. Valmis kooliõpilaste ennetusprogrammide võrdleva analüüsi lõpparuanne

  Search category: Uudised

  Koolipõhiste ennetusprogrammidega saab ennetada kooliõpilaste riskikäitumist ning käitumis- ja terviseprobleemide teket. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja teada, missugustesse sekkumistesse Eestis ... 19 Mai 2022