Otsi

Otsi sõna laste noorte tervis Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... gata langustendentsi. Samal ajal ei ole muutunud viimase 30 päeva jooksul tarvitanute hulk ja enam on neid, kes on tarvitanud kanepit sagedamini kui üks-kaks korda elu jooksul (Vorobjov jt 2020). Kanepi  ... 15 September 2021
 2. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... a elluviimine lasteaedades - toitumis- ja liikumisharjumusi kujundava sekkumise rakendamine laste ülekaalulisuse ennetamiseks. Projekti sihtrühmad: kohalikud omavalitsused, kes projekti tegevus ... 23 Märts 2021
 3. Sotsiaaltöö detsembrinumber on pühendatud taastavale õigusele

  Kategooria: Blogi

  ... lla Saaremaa sotsiaalvaldkonnas tegutsejatel, analüüsib abivallavanem Helle Kahm. Numbrist saab lugeda ka töötukassa uutest võimalustest ja muudatustest puuetega laste tugiteenuste korralduses. Enne ... 21 Detsember 2020
 4. Silmade tervis

  Kategooria: Töökohal

  ... aste ja noorte tervisele on teadlased juba mõnda aega tagasi tõsiselt hoiatanud, kuid ka täisealised on sellest üha suuremal määral ohustatud. Ametite arv, kus tuleb tööülesannete täitmiseks järjest enam  ... 30 Oktoober 2020
 5. Konverents toob vaimse tervise olukorra ja praktikad nähtamatust nähtavaks

  Kategooria: Blogi

  ... Arengu Instituudi (TAI) läbiviidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust näeme, et vaimse tervise probleemid noorte hulgas on viimasel kümnendil kasvutrendis. „Koroonakriisi tõelist mõju vaimse ... 15 September 2020
 6. Kuidas läheb meie noortel? Ilmus artiklikogumik Eesti noorte tervisekäitumisest

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) avaldas Eesti Arsti lisaväljaandena artiklikogumiku „Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine rahvusvahelises vaates“, mis annab ülevaate 11-, 13- ja 15-aastastest noortest. Ül ... 04 September 2020
 7. Noored tarvitavad varasemast enam e-sigarette, huuletubakat ja rahusteid

  Kategooria: Uudised

  ... esti 15-16-aastaste õpilaste seas“ keskendus põhjalikult erinevate uimastite tarvitamisele noorte seas ning toodi välja seoseid mitmesuguste teiste teguritega, nt suhted vanematega, info hankimine, vabaaj ... 02 Juuni 2020
 8. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... is aastakümneid oma kasumit. 1930. aastatel hakkas ilmnema kopsuvähki haigestumise trend. Hoolimata teadlaste ja arstide löödud häirekellale, tõrjus tubakatööstus seda infot. Alles 1950. aastatel toimus ... 31 Mai 2020
 9. HBSC uuring: Eesti noored on üsna keskmised, muret teevad kehaline aktiivsus ja vaimne tervis

  Kategooria: Uudised

  ... 5 riigist, kus 2018. aastal viidi läbi koolinoorte tervisekäitumise uuring, mis hõlmab kooliõpilaste tervist, sotsiaalseid suhteid ja vaimset heaolu. Uuring kuulub rahvusvahelisse uuringuvõrgustikku Health Beha ... 20 Mai 2020
 10. TAI: Eesti elanikud mõistavad piirangute vajalikkust

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) teadlaste korraldatud küsitlusuuring Covid-19 kohta Eesti elanike seas näitas, et inimesed on hästi informeeritud, peavad viiruse leviku tõkestamist oluliseks ning järgivad rii ... 28 Aprill 2020
 11. Ilmus vaimsele tervisele ja taastumisele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Uudised

  ... ele väga pühendanud. Aga abi vastuvõtmise eelduseks on usalduslik suhe spetsialistidega, kinnitab oma magistritöö põhjal nõustaja Aria Jürgensoo. Koolitaja ja nõustaja Urve Tõnisson annab ülevaate taastumi ... 04 Märts 2020
 12. Valmis uus juhend laste ja noorte loomulikule, sobimatule ja lubamatule seksuaalkäitumisele reageerimiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Lastega töötavatele spetsialistidel mõeldud „Lipusüsteem“ sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist. Belgias seksuaaltervise kompe ... 26 Veebruar 2020
 13. Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudil valmis Eesti 11-, 13- ja 15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise 2017/2018. õppeaasta uuringu raport, mis annab valdkonna spetsialistile põhjalikuma ülevaate eelmisel aastal t ... 07 Veebruar 2020
 14. Eetiline ennetustöö tugineb teadusele ja väldib kahju tekitamist

  Kategooria: Uudised

  ...  mis on teaduspõhine nii selle meetodi kui mõju tõendatavuse osas. „Ainult info jagamine, endiste sõltlaste kogemuslood, ühekordsed tegevused ja hirmutamistaktikad ei vasta eeltoodud kriteeriumidele ega ... 03 Veebruar 2020
 15. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Kategooria: Blogi

  ... ajaid 17% täiskasvanud rahvastikust. E-sigarette tarvitab igapäevaselt vaid 1,5% inimestest. Viimasest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust nähtub paraku suundumus, et aina rohkem lapsi Eestis alustab su ... 30 Jaanuar 2020
 16. Mürgistusteabekeskuse uus veeb on kättesaadav ka vaegnägijale

  Kategooria: Uudised

  ... ognoosida mürgistusohtusid erinevas ajas. Seetõttu on uudiskiri hea võimalus näiteks väikelaste vanematele operatiivselt meelde tuletada, millele tuleb tähelepanu pöörata“ ütles Oder. Kodulehelt leiab ... 16 Jaanuar 2020
 17. Hooldusperede olulist rolli tutvustav kampaania toob vaatajateni noorte kogemuslood

  Kategooria: Uudised

  ... livat täiskasvanud inimest  enda kõrvale. Iga laps vajab armastust, mõistmist ja kuuluvustunnet,“ ütles Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juht Nadežda Leosk. Kamp ... 27 Detsember 2019
 18. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega ...

  Kategooria: Blogi

  Maailma rahvastiku, eriti teravalt aga laste ja noorte vähesest kehalisest aktiivsusest on saanud üks suuremaid terviseriske. Viimasel ajal tõusnud teema meie kehaline kasvatuse olemusest (ja me ei k ... 13 Detsember 2019
 19. Kõige olulisem on mitte minna mööda

  Kategooria: Blogi

  ... llektiivid ja noortega töötajad. Ehk siis aitajate elukutsete esindajad - sotsiaaltöötajad, töötukassa töötajad, nõustajad. Nemad tahavad oma oskusi täiendada. Mina tegelen oma põhisuunana nende aitamis ... 20 November 2019
 20. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  Suitsetamise populaarsus noorte seas langeb, esimest sigaretti proovitakse järjest hiljem ning valdav enamus hiljutises kooliõpilaste tervisekäitumise* uuringus osalenud õpilastest on mittesuitsetajad. K ... 30 Oktoober 2019