Otsi

Otsi sõna laste noorte tervis Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Kategooria: Blogi

  ... andeemia ajal suurenenud. Eestis tunneb iga kümnes murdeealine end koolis sageli üksildasena. Õpilaste hinnangud kooliskäimise meeldivusele on madalad: vaid kümnendikule Eesti kooliõpilastest meeldib väga koolis kä ... 23 Mai 2022
 2. Valmis kooliõpilaste ennetusprogrammide võrdleva analüüsi lõpparuanne ...

  Kategooria: Uudised

  Koolipõhiste ennetusprogrammidega saab ennetada kooliõpilaste riskikäitumist ning käitumis- ja terviseprobleemide teket. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja teada, missugustesse sekkumistesse Eestis s ... 19 Mai 2022
 3. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö maikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  Ajakirja Sotsiaaltöö värskes uudiskirjas: Uus lugu Sotsiaaltöö veebis: Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks. Tervise Arengu Instituudil on valminud uuring Traumateadlik asen ... 11 Mai 2022
 4. Vanemlusprogrammi mõju-uuringud

  Kategooria: Vanemlus

  Programmi mõjust Vanemlusprogrammi tulemuslikkus on tõestatud ja andnud laste käitumisprobleemide vähendamisel häid tulemusi nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides, sealhulgas Norras, Venemaal, US ... 10 Mai 2022
 5. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... us? Kaunis loodus, eneseteostusvõimalused, tegus ja ühtehoidev kogukond, hästi kättesaadavad teenused, turvaline koht laste üles kasvatamiseks – need on mõned märksõnad, mis välja tuuakse, kui oleme k ... 11 Aprill 2022
 6. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... alik omavalitsus? Kaunis loodus, eneseteostusvõimalused, tegus ja ühtehoidev kogukond, hästi kättesaadavad teenused, turvaline koht laste üles kasvatamiseks – need on mõned märksõnad, mis välja tuuakse, kui o ... 11 Aprill 2022
 7. Kuidas kaasata õpilasi?

  Kategooria: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lah ... 31 Märts 2022
 8. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... ad perekondlik seotus, head suhted sõprade ja tuttavatega ning sotsiaalne kaasatus, ehk osalemine tegevustes, kus on ka teisi inimesi. Puudulikud või halvad suhted, eakaaslaste tõrjutus või eraldatus aga ... 29 Märts 2022
 9. Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid? ...

  Kategooria: Uudised

  Laste ja noorte vaimset tervist ja riskikäitumist (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, kuritegevus, riskiv seksuaalkäitumine ja koolist väljalangemine) mõjutavad mitmed riski- ja kaitsetegurid. Nen ... 24 Märts 2022
 10. Abimaterjalid Ukraina teema käsitlemiseks haridusasutustes

  Kategooria: Uudised

  ... s. Oluline on aga meeles pidada, et kuigi sõjateemadel on oluline noorte ja lastega rääkida, siis on sama oluline oma mõtteid suunata ka mujale. Soovitame saada maha üldine ärevus ja hirm ning me ei so ... 14 Märts 2022
 11. VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026

  Kategooria: Uudised

  VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm I ja II kooliastme õpilastele, mille eesmärgiks on vähendada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemise ennetamine läbi positiivse ja õp ... 28 Veebruar 2022
 12. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada ...

  Kategooria: Blogi

  Hirm, üksildus, lein, igavus, frustratsioon – need emotsioonid on viimastel aastatel mõjutanud paljude laste elu. Teadlased arvavad, et läheb aastaid, enne kui suudame paremini mõista ja hinnata pandeemia m ... 28 Veebruar 2022
 13. Lapsevanemate huvi osaleda vanemlusprogrammis on sel aastal suurem kui varem

  Kategooria: Uudised

  ... ta lõpus taotles vanemlusprogrammi elluviimise toetust 38 kohalikku omavalitsust ja 3 laste ja noorte vaimse tervise keskust (SA Pärnu Haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus, SA Tallinna Lastehaigla Las ... 07 Jaanuar 2022
 14. TAI nooremteadur Karin Streimann kaitses oma doktoritööd

  Kategooria: Uudised

  15. detsembril kaitses Tervise Arengu Instituudi laste ja noortevaldkonna nooremteadur Karin Streimann Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist doktoritööd Vaimse tervise probleemide ennetus alg ... 20 Detsember 2021
 15. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö novembrikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  Mõned teemad värskest uudiskirjast: Lastekaitse Liit tähistab novembrit kui lapse õiguste kuud. 18. novembril toimub Tallinnas liidu ja partnerite asendushoolduse teemaline konverents Kuidas elad, E ... 10 November 2021
 16. VEPA metoodika on jõudnud rohkem kui 11 000 õpilaseni

  Kategooria: Uudised

  ... öriist õpetaja jaoks, mida kasutades arendatakse laste eneseregulatsiooni ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. VEPA metoodika terviklik rakendamine aitab luua laste arengut soodustavat keskkonda ja toe ... 10 November 2021
 17. TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga, mille eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tule ... 04 November 2021
 18. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Kategooria: Blogi

  ...  sõltuvusravinõustaja Suhtumine uimastitarvitajatesse ja -sõltlastesse on pigem negatiivne. Enamasti tuleneb see väärarusaamadest, teadmatusest ja hirmust. Negatiivne suhtumine on levinud isegi spetsial ... 25 Oktoober 2021
 19. Oktoobris algas vaimse tervise kuu, mis keskendub seekord üksildusega toimetulekule

  Kategooria: Blogi

  ... ergesti välja kujuneda depressioon või ärevus. Sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisaski sõnul teeb erilist muret laste ja noorte vaimne tervis, kelle seas suurenes COVID-19 kriisi ajal suitsiidikäitumine; pea pool ... 11 Oktoober 2021
 20. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... gata langustendentsi. Samal ajal ei ole muutunud viimase 30 päeva jooksul tarvitanute hulk ja enam on neid, kes on tarvitanud kanepit sagedamini kui üks-kaks korda elu jooksul (Vorobjov jt 2020). Kanepi  ... 15 September 2021