Search_title

Search Keyword laste noorte tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. Kiusamise levimus Eesti noorte seas ja sellega seotud tegurid

  Search category: Blogi

  Koolikiusamine on noorte vägivalla üks levinumaid vorme. Rahvusvahelises kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus on koolikiusamise levikut jälgitud juba paarkümmend aastat. Eestis on kiusamine koolikeskkonnas ... 14 Juuni 2024
 2. Nõu lapsevanemale: kuidas rääkida teismelisega e-sigarettidest?

  Search category: Blogi

  ... pooled õpilastest, nagu näitab Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring. Seega on parim aeg uimastite tarvitamise ennetamisega tegeleda juba eelkoolieas ja esimestes klassides. Päevakajalisemaks ... 10 Juuni 2024
 3. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemad on integreeritud tugi lastele ja kriisivalmidus

  Search category: Uudised

  Ajakirja mainumbris (2/2024) on mitu artiklit laste abivajaduse märkamisest ja laste toetamisest sotsiaal-, tervise- ning haridusvaldkonnas: tutvustatakse praegusi toe võimalusi ja kavandatavaid muudatusi. ... 29 Mai 2024
 4. Uimastitarvitamise häire ravi

  Search category: Lasteaias

  ... perekeskselt ja vajaduse korral tuleb kaasata lastekaitse. Raviga samal ajal peab jätkuma lapse haridustee. Eestis käsitletakse alaealiste uimastite tarvitamist osana vaimse tervise probleemidest. Täpsem ... 23 Mai 2024
 5. Uimastitarvitamise olukord

  Search category: Lasteaias

  ... regulaarsete uuringutega: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) Eesti ... 23 Mai 2024
 6. Mis toimib ennetuses ja mis mitte

  Search category: Lasteaias

  ...  ülevaatlikum kokkuvõte tõhusatest (ja ebatõhusatest) ennetusmeetmetest. Universaalsete ehk kõigile suunatud efektiivsete ennetustegevustena võib sealt esile tõsta vanemlike oskuste arendamise, laste sotsiaalset ... 23 Mai 2024
 7. Kõik on võimalik! Noorte sõltuvusabi korraldamisest Norras

  Search category: Blogi

  ... asutuses Torujõe noortekodus on uksed avatud. Kinnise lasteasutuse teenuse (KLAT) korral, kuhu satub ka palju sõltuvusprobleemidega noori, on uksed pigem suletud, kuigi proovitakse ka rohkem avatud ustega ... 10 Mai 2024
 8. Valminud on TAI terviseinfo värske uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... aktiivsus ja ülekaalulisus riigile tekitab – seda uurisid TAI teadlased äsja avaldatud uuringuga. Veel on käimas oluline uuring, mis aitab meil mõista laste ja noorte vaimse tervise olukorda. Vajadust ... 26 Aprill 2024
 9. Miks investeerida suhtesse lastega?

  Search category: Uudised

  Mis mõttes esineb lastel ja noortel 2x rohkem vaimse tervise probleeme kui täiskasvanutel? Ja miks soovitatakse panga- ja investeeringukonto kõrval avada lastega hoopis suhtekonto? Laste ja noorte ... 22 Märts 2024
 10. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  Uuringu eesmärk on töötada välja metoodika ja luua alus Eesti laste vaimse tervise edaspidiseks seireks. Laste vaimse tervise uuring (LVTU) aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise ... 21 Märts 2024
 11. Noorte kasvav kehakaal tekitab kasvavat muret, ligi kolmandik on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  Täna, 4. märtsil, on rahvusvaheline rasvumise teadvustamise päev. Tervise Arengu Instituudi (TAI) Eesti õpilaste kasvu uuringu tulemused näitavad, et üha enam Eesti õpilastest on liigse kehakaaluga. ... 04 Märts 2024
 12. Tervisedendaja rollikaardid

  Search category: Paikkonnas

  2023. aasta kevadel koostasime koostöös partneritega tervisedendajate rollikaardid kolmele ametikohale: omavalitsuse tervisedendaja; maakonna tervisedendaja, maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist. ... 27 Veebruar 2024
 13. Tervisevaldkonna värskeid uudiseid saab lugeda TAI terviseinfo uudiskirjast

  Search category: Uudised

  ... Kas suhkruvabad magusainetega tooted on hea valik? Mida saab teha juba lasteaias, et laste liikumisharjumusi toetada? Kuidas mõjutas COVID-19 põdemine rasedustulemust? Kes olid esimesed „Tervist edendav ... 14 Veebruar 2024
 14. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ... aeroobset tegevust. Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aastal 11–15-aastaste kooliõpilaste seas ellu viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC) selgus aga, et piisavalt liigub vaid ... 13 Veebruar 2024
 15. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  ... varju jäi info meie 15aastaste õpilaste rahulolu kohta. Ometi on OECD korraldatava PISA uuringu suureks plussiks kindlasti võimalus saada teavet õpilaste rahulolust – seda võrreldes nii teiste riikidega ... 13 Veebruar 2024
 16. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  ...  erinevaid väljakutseid. Vastavalt KOVi vajadustele olid fookuses näiteks koolirõõmu säilitamise teemad, laste ja noorte vaimse tervise, sh sotsiaalsete oskuste kujundamine valla kõikides koolides, vanemaharidus ... 29 Jaanuar 2024
 17. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... olen tegelenud erinevate probleemidega, sh mured lastega, kuritegelik minevik, suhted pereliikmetega, majanduslik toimetulek, mured elamispinnaga, rahulolematus tööga või selle puudumine, rahulolematus ... 22 Jaanuar 2024
 18. Eesti kooliõpilaste unevõlg on aastatega suurenenud

  Search category: Uudised

  Und peetakse tervise ja heaolu mõjutajaks üha enam. Ebapiisav  uni on seotud nii laste kui ka noorukite füüsilise ja vaimse tervise probleemide, riskikäitumise, halva õppeedukuse ja kehvema elukvaliteediga. ... 09 Jaanuar 2024
 19. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  Mõttekoda Praxis ja Tartu Ülikooli Liikumislabor ning Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut panustavad 2024-2025 Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partneritena kooli- ja koolieelsete lasteasutuste ... 09 Jaanuar 2024
 20. Ülekaalulised noored söövad harvem hommikusööki, magavad vähem ning veedavad rohkem aega ekraanidega

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aastal 11–15-aastaste kooliõpilaste seas ellu viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC) selgus, et viiendik 11–15-aastastest noortest on liigse ... 08 Jaanuar 2024