Tervise edendamine / Paikkonnas

2023. aasta kevadel koostasime koostöös partneritega tervisedendajate rollikaardid kolmele ametikohale: omavalitsuse tervisedendaja; maakonna tervisedendaja, maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist. Rollikaardid aitavad mõista tervisedendaja töö sisu – sõnastatud on muuhulgas ametikoha vajadus, lühi- ja pikaajalised eesmärgid, vajaminevad kompetentsid ning töö põhitegevused ja oodatavad tulemused.

Kohaliku omavalitsuse tervisedendaja/ennetusspetsialist

Valdkondadeülese ennetuse eestvedajana loob eeldused elanikkonna heaolu parandamiseks, suurendades kohalike organisatsioonide võimekust luua keskkonda, mis toetaks elanike võimekust teha tervist ja heaolu toetavaid valikuid.

Rollikaart

Kontaktid

Maakonna tervisedendaja

Loob eeldused rahvastiku tervise ja heaolu parandamiseks paikkonnas, olles toeks ja suunajuhiks KOV-i ja teiste paikkonna organisatsioonide edenduse ja ennetuse alase võimekuse suurendamisel.

Rollikaart

Kontaktid

Maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Seisab selle eest, et laste ja noorte tervis ning heaolu haridusasutustes on süsteemselt toetatud.

Rollikaart

Kontaktid