Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. EHLEIS: Eesti 65-aastaste meeste ja naiste tervena elada jäänud aastate arv on EL-i keskmisest kolm aastat lühem

  Kategooria: Uudised

  ... eesmärkide hindamise indikaatoreid. Ka Eesti „Rahvastiku tervise arengukava" strateegiliseks üldeesmärgiks on seatud tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.  ... 02 Juuni 2014
 2. Tubakast loobumise kabinettidesse on viimase nelja aastaga tehtud 22 626 visiiti

  Kategooria: Uudised

  ... ukava eesmärgiks on vähendada igapäevasuitsetajate osakaalu täiskasvanute seas 2016. aastaks 21,5% ja 2025. aastal 18,3%-ni. Eeldusi selleks on, kuna suitsetamislevimuse näitajad Tartu linnas ja maakonnas, s ... 30 Mai 2014
 3. Millele mõelda seoses uimastiennetusega koolis

  Kategooria: Koolis

  ... alüüsi tulemustest. Kas ja milliste teiste kooli dokumentidega koolis elluviidav uimastiennetus seotud on või kus olulisemad punktid kirjas on (kooli sisekord, kooli arengukava jne)? Ennetustöö  ... 21 Mai 2014
 4. Soovitused uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... uginedes saab iga kool kas täiendada olemasolevaid kooli dokumente (kooli arengukava, kooli põhimäärus, kodukord, hädaolukorra lahendamise plaan jne) või koostada enda oludele sobiv uimastiennetustegevuste läbiviimise  ... 22 Aprill 2014
 5. Uimastiennetuse korraldamine koolis

  Kategooria: Koolis

  ... onis 3. Eri osapoolte uimastiennetustegevused koolis Võttes aluseks joonise 3, kool kas täiendab olemasolevaid dokumente õpilaste ja koolipersonali heaolu ja turvalisuse huvides (kooli arengukava, sise ... 22 Aprill 2014
 6. Valitsus kiitis heaks põhimõtted alkoholi tarvitamise vähendamiseks

  Kategooria: Uudised

  ... alkoholi reklaam keelustada. Rohelises raamatus kirjeldatud põhimõtete elluviimiseks vajalikud meetmed ja ressursid planeeritakse valdavalt „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" rakendusplaani n ... 21 Veebruar 2014
 7. Tervise Arengu Instituut alustab arengukava haiglate individuaalandmete avaldamist ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut alustab tervisestatistika avaldamist haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes. Kui reeglina on tervisestatistika andmed esitatud agregeeritult ehk koondnäitajatena, siis haiglavõrgu  ... 16 Detsember 2013
 8. Uus uimastiennetusprogramm pandi avalikule arutelule

  Kategooria: Uudised

  ... 016 on osa rahvastiku tervise arengukava (RTA) rakendusplaanist. 2012. aasta lõpust tegeleb arengukava raames narkomaania vastu võitlemise meetmete koordineerimisega siseministeerium. Vastvalminud uimastien ... 22 Juuli 2013
 9. Tuberkuloosihaigestumus Eestis, selle trendid ja mõjutavad tegurid

  Kategooria: Tuberkuloos

  ... kku lepitud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna „Tervislik eluviis" all ja jätkuvad kõik senised tegevused. Programmi käigus loodi otseselt kontrollitav ravisüsteem – OKR (tuberkuloosiravimite igapäev ... 02 Mai 2013